Mer lakselus langs kysten

I den siste tida er det blitt stadig mer lakselus i trønderske oppdrettsanlegg.

Lakselus

Mattilsynet melder om stadig mer lakselus i trønderske oppdrettsanlegg utover høsten.

Foto: NRK

Det forteller seksjonsleder Knut Rønningen hos Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Ny luseforskrift

Knut Rønningen - Mattilsynet

Knut Rønningen i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

– Vi hadde en positiv utvikling tidlig i høst hvor lusenivået var mindre enn på samme tid i fjor. Dessverre er det blitt mer lus i anleggene, uten at jeg kan si hvor mye i forhold til før, sier Rønningen til NRK.

Denne uka tok Mattilsynet i bruk en ny forskrift i forhold til lusesituasjonen på kysten mellom Leka i nord, og Osen i sør.

Den nye soneforskriften betyr ikke så mye i det daglige arbeidet med bekjempelsen av lakselusa.

Gjør en god jobb

– De fleste oppdretterne gjør en god jobb i så måte. Men forskriften gir oss større juridisk sikring for at vi kan bruke virkemidler hvis ikke oppdretterne følger opp slik vi ønsker det. Nå har det i liten grad vært nødvendig tidligere, men det er i stor grad hensikten med ei slik forskrift, sier Rønningen.

Samtidig slår en ny forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning fast at den norske villaksen er utrydningstrua på grunn av rømt oppdrettslaks og lakselus. Rapporten er basert på kunnskapen som finnes om oppdrettslaks og telling av gyteklar laks i elvene gjennom de siste 20 åra.

Oppdretterne tar ansvar

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Likevel slår fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen fast at havbruksnæringa hun selv er en del av, blant annet i Vikna, må bekjempe problemet med lakselus og rømt oppdrettslaks.

I et svar til miljøvernminister Erik Solheim som mener at oppdrettsnæringa har ansvar for at villaksen er trua, sier Berg-Hansen at villaksen har flere trusler enn havbruksnæringa, men at næringa har et særskilt ansvar for lus og rømming.

Tror på bedring

Knut Rønningen i Mattilsynet håper det blir mindre lus i anleggene utover vinteren og fram mot våren.

– Det er som alltid den kritiske perioden når smolt fra villaks går ut i sjøen. Vi lyktes godt med avlusing i fjorvinter, og har det som mål denne vinteren også, sier Rønningen.