NRK Meny
Normal

Mer bompenger i Trondheim

Statens vegvesen vil ikke bruke statlige penger på ny E6 sør for Trondheim.

Kø på omkjøringsveien i Trondheim
Foto: Morten Karlsen / NRK

Også nyveien mellom Sluppen og Stavne må bompengefinansieres. Det skriver vegvesenet i Nasjonal transportplan som ble lagt fram torsdag.

 

Kø på E6 ved Stjørdal

Mer bompenger E6 øst

Statens vegvesen vil forlenge bompengeperioden på E6 øst mellom Trondheim og Stjørdal for å finasiere strekningene mellom Nidelv bru og Grillstad samt fra Værnes til Kvithamar i Stjørdal. Disse strekningene kan da stå ferdige i 2016, i følge transportplanen.

Kollektivtrafikken

I planen åpnes det også for at bompenger skal kunne brukes til kollektivformål. Dette er for at busstrafikken skal kunne bedres, for dermed å redusere privatbilismen.

Siden bomringen rundt Trondheim ble lagt ned for to år siden, har trafikken i Trondheim økt med om lag 5 prosent, mens trafikken innenfor mellom kl 0600 og 1800 på hverdagene har økt med om lag 9 prosent.

Fra 2003 til 2006 har veksten i biltrafikken vært dobbelt så høy som i kollektivtrafikken.Samtidig har framkommeligheten og gjennomsnittsfarten for buss i Trondheim blitt redusert. Det er stikk i strid med utviklinga i de andre storbyene i landet.

Ny veg gjennom Oppdal

E6 gjennom Oppdal sentrum kan bli utbedret. I forslaget til Nasjonal transportplan, er det satt av 150 millioner kroner de neste fire årene. Dermed kan Oppdalingene se fram til bedre veg forbi sentrum,