Hopp til innhold

Menn husker dårligere enn kvinner

Forskning beviser nå det mange kvinner mener å ha visst lenge. Menn har dårligere hukommelse enn kvinner.

Hukommelse

Ikke bare din mann glemmer bryllupsdagen og andre viktige datoer.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Jostein Holmen

– Dette er et pussig funn som vi ikke har noen forklaring på, sier Jostein Holmen, professor ved NTNU.

Foto: NTNU

– Det var forbausende hvor systematisk kjønnsforskjellen var, sier professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Jostein Holmen.

Gjennom HUNT 3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), spurte Holmen og kollegene 37 000 personer om de opplevde å ha problemer med hukommelsen.

På åtte av ni spørsmål rapporterte flere menn enn kvinner at de hadde problemer med å huske. Det eneste spørsmålet der flere kvinner svarte positivt, var på om de hadde fått større problemer med hukommelsen etter hvert som de ble eldre. Det var forskningsmagasinet Gemini som først omtalte saken.

Veldig vanlig å huske dårlig

Spørsmålene gikk på problemer med å huske navn, datoer, hva man gjorde for et år siden eller hva en samtale handlet om.

– Det er veldig vanlig å oppleve at man husker dårlig, og det vanligste er å glemme navn, sier Holmen.

Ca 90 prosent av mennene og 87 prosent av kvinnene sa de har problemer med å huske navn.

– Så kjønnsforskjellen er ikke dramatisk. Det som var forbausende var at kjønnsforskjellen var så gjennomgående, sier Holmen.

Dette er ikke vist gjennom forskning tidligere.

Unge er like glemske

Det andre som overraska forskerne, var at yngre mennesker oppga å dårlig hukommelse i nesten like stor grad som eldre.

– Mennene er like glemske fra de er 30 til de er 60 år, sier Holmen.

Men hvorfor menn husker dårligere enn kvinner, har ikke forskerne noe godt svar på.

– Dette er rett og slett et pussig funn som vi ikke kan forklare, sier Holmen.

– Så får dere kvinnfolkene tolke det som dere vil, legger han til med et smil.

Siste fra Trøndelag