Hopp til innhold

Har droppet brannkurs for 20 minutter med VR-briller

Flere organisasjoner og kommuner bruker VR-briller i opplæring. I Overhalla skal alle helseansatte lære brannvern ved hjelp av brillene.

Sykepleier Marte Amundsen i Overhalla med VR-briller

VR-BRILLER: Sykepleier Marte Amundsen i Overhalla med VR-brillene som formidler brannvernkurset de ansatte må gjennomføre.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Overhalla kommune i Trøndelag har droppet de tradisjonelle brannkursene for sine ansatte i helsesektoren.

Nå bruker de isteden VR-briller.

– Dette er mye bedre og mer effektivt enn de tradisjonelle kursene.

Det mener enhetsleder Karianne Ahlin ved Overhalla sykeheim.

Enhetsleder Karianne Ahlin ved Overhalla sykeheim

Enhetsleder Karianne Ahlin ved Overhalla sykeheim er godt fornøyd med kursene de gjennomfører med VR-brillene. – Her ligger det uante muligheter, mener hun.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Dårlig branntilsyn i høst

Helsesenteret i bygda hadde branntilsyn i september, og resultatet var dårlig. Så dårlig at kommunen droppet kurs og kjøpte inn VR-briller.

De mener det blir både billigere og gir bedre resultat.

– Hver ansatt bruker rundt 20 minutter på å se gjennom flere videoer om brannvern her på huset. Deretter svarer de på noen kontrollspørsmål. Og får de behov for repetisjon, ligger brillene klare til bruk her på arbeidsplassen, sier Ahlin.

Les også: Helseministeren sier kommunene må ta grep i eldreomsorgen

Ingvild Kjerkol taler på helsekonferanse
Ingvild Kjerkol taler på helsekonferanse

– Spennende og effektivt

Sykepleierne Marte Amundsen og Tor Kjetil Nagelhus har gjennomført kurset.

– Dette var spennende og en veldig effektiv brannopplæring. Hele prosessen er gjort på 20 minutter, sier Amundsen.

Sykepleier Tor Kjetil Nagelhus i Overhalla

Sykepleier Tor Kjetil Nagelhus mener VR-brillene har gitt ansatte en bedre opplæring i brannvern.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Helt enig. Det er fin måte å lære på, fordi du kan repetere i det uendelige hvis det er noe du lurer på. Og så kan du gjennomføre det i ei litt rolig stund på jobb, istedenfor å samle hele staben til kurs, mener Nagelhus.

Brannvernopplæring Overhalla

Slik starter brannvernkurset når du tar på deg VR-brillene.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Overhalla kommune mener den nye måten å drive opplæring på, også bedrer brannsikkerheten for både beboere og pårørende.

For brann er noe alle frykter ved en eldreinstitusjon.

– Det er helt klart noe av det verste som kan skje. Derfor er det betryggende for alle at de ansatte vet hva de skal gjør om det begynner å brenne, mener leder Karianne Ahlin.

Les også: Hjelp fra frivillige gir bedre eldreomsorg i Melhus

Sigrid Aarhuaug (t.h.), Horg bofellesskap, og sanitetskvinnene ? (t.v.) og Bjørg Trøen.
Sigrid Aarhuaug (t.h.), Horg bofellesskap, og sanitetskvinnene ? (t.v.) og Bjørg Trøen.

Anbefaler andre å gjøre det samme

Norsk brannvernforening støtter tiltaket i Overhalla. De anbefaler flere å ta i bruk VR-briller til opplæring.

Bruk av virtuelle hjelpemidler i opplæring er i god utvikling, og vi mener at slik opplæring kan ha god læringseffekt innenfor mange yrkesgrupper. Kombinert med praktiske øvelser mener vi slik opplæring vil føre til forbedret handlingskraft når en virkelig situasjon oppstår.

Det forteller administrerende direktør Rolf Søtorp til NRK.

Direktør Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening

Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening tror VR-briller kan brukes i enda større grad til opplæring enn i dag.

Foto: Norsk Brannvernforening

Han mener VR-brillene kan brukes i mange sammenhenger.

Et godt eksempel er hjerte- og lungeredning. Hvor man først får innsikt i teorien som ligger bak de handlinger som må gjennomføres ved gjenoppliving, samtidig som man i undervisningen får vist eksempler på gjennomføring, sier Søtorp.

På den ene side må man lage en god virtuell tilnærming, og på den annen side sikre handlekraft gjennom praktiske øvelser.

Positive sykepleiere

Også Norsk Sykepleierforbund er positiv.

VR-briller er et verktøy som gjør det mulig å øve på ferdigheter som medisinhåndtering og sårbehandling, mener nestleder Kai Øivind Brenden.

Han beskriver brillene som et godt verktøy som kan gjøre sykepleierstudenter mer forberedt på praksis.

Det brukes også til simuleringstrening for helsepersonell i utfordrende og alvorlige situasjoner. VR-teknologien gjør at simuleringen kan føles mer likt en reel situasjon.

Kai Øivind Brenden i Norsk Sykepleierforbund

Kai Øivind Brenden i Norsk Sykepleierforbund mener VR-teknologi er viktig for opplæring og utdanning av helsepersonell.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Sykepleierforbundet tror teknologien bare vil bli viktigere i tida framover.

Den kommer sannsynligvis til å bli enda mer tilpasset vår bruk, og gi flere muligheter enn i dag. Slike hjelpemidler er nyttige, men erstatter ikke den kliniske erfaringen man får ved å jobbe med pasienter, understreker Brenden.

Han legger til at både VR- og AR-teknologi, som er en utvidet virkelighet, allerede brukes flere steder i helsetjenesten og ved utdanningssteder i dag.

Etter hvert som flere får erfaringer med dette, vil nok flere ta i bruk teknologien. Men det må settes av ressurser til innkjøp av utstyr, lokaler, opplæring, i tillegg til at det må settes av tid til kurs.

VR-briller i Overhalla

Overhalla kommune har ti sett med VR-briller rundt om på institusjonene.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Uante muligheter

I Overhalla er erfaringene så langt veldig gode.

De anbefaler andre kommuner til å gjøre det samme, og Karianne Ahlin tror VR-brillene kan brukes til mer.

– Ja, jeg tror det er uante muligheter vi kan få inn i brillene. Akkurat nå har vi også opplæring i hvordan de ansatte skal håndtere vold og trusler. Vi har også førstehjelpskurs, sier Karianne Ahlin til NRK.

Les også: – Vi er ikke trygge når det oppstår brann

Røykdykker
Røykdykker