Hopp til innhold

Mener vindprosjekter gir milliardunderskudd

Tre planlagte vindmølleparker på Fosen vil gi et underskudd på 12,6 milliarder kroner i løpet av 20 år. Det har to motstandere av vindkraftprosjektene regnet seg fram til.

Vindmøller på Bessakerfjellet i Roan

Vindmøllene på Bessakerfjellet i Roan leverer allerede strøm, men kritikerne tror det er lite lønnsomt å bygge ut tre andre store vindkraftparker på Fosenhalvøya.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Tre store vindkraftprosjekter i regi av Fosen Vind er blitt godkjent av myndighetene, og det skal til sammen bygges 174 vindmøller som skal produsere strøm i mange år framover. Men eierne har ennå ikke tatt den endelige beslutningen om å bygge ut.

Tall fra utbyggerne

Motstanden mot prosjektet har vært stor, selv om lokalpolitierne har sagt ja. Nå har de også regnet ut hva dette vil koste.

– Vi har hentet inn tall fra utbyggerne, Norges vassdrag- og erenrgidirektorat og Olje- og energidepartementet. Med dagens strømpriser og pris på elsertifikater blir det et samlet underskudd på 12,6 milliarder kroner i løpet av 20 år. Det forutsetter også et statlig tilskudd på 3,5 milliarder kroner til elsertifikater, sier en av motstanderne, Odd Einar Støkkan fra Lysøysund.

Sammen med Øystein Braseth fra Åfjord har Støkkan benyttet seg av alle tilgjengelige opplysninger i forbindelse med vindkraftplanene til Fosen Vind.

Storheia

Den største vindparken er planlagt på Storheia i Åfjord og Bjugn, og det er planlagt å bygge 15 mil med anleggsvei. Rotorene på vindmøllene blir på 117 meter.

– Det er litt spesielt at offentlige myndigheter og utbyggerne kaller dette for lønnsomt i dag. Det mener jeg rett og slett er oppsiktsvekkende, sier Støkkan til NRK.

Regnskapet som foreligger baserer seg på nåværende pris av 21 øre kilowattimen, 14 øre for elsertifikatene, og 2700 timers driftstid som er over gjennomsnittet i brukstid så langt.

Vil ikke uttale seg

Fosen Vind og Statkraft ønsker ikke uttale seg i saken, men skriver i en e-post til NRK at de verken kan eller vil kommentere regnestykket til Støkkan og Braseth. Men dersom det er riktig, vil ingen av eierne investere i prosjektet.

Jan Helge Grydeland, ordfører

Jan Helge Grydeland er ordfører i Roan kommune.

Foto: Roan kommune

Når det gjelder lokalpolitikerne har hensynet til arbeidsplasser i utbyggingperioden hatt betydning. Ordfører Jan Helge Grydeland i Roan tviler ikke på regnestykket til kritikerne, men sier at eiendomsskatten er avgjørende for deres kommune.

– Skatteinntektene har betydd mye for vår beslutning i saken, men det er oså godt å vite at disse vindprosjektene kan være med på å stenge mange forurensende olje- og kullfyrte kraftverk i Europa, sier Grydeland.