Hopp til innhold

Mener Stortinget er ført bak lyset i ørnesak

Norsk ornitologisk forening er rystet over Stortingets vedtak om å gjøre det enklere å skyte kongeørn på Fosenhalvøya og i Troms.

Kongeørn

Kongeørna er omstridt blant politikerne på Stortinget, som nå vil tillate felling av de freda rovfuglen.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Kjetil Aadne Solbakken

Kjetil Aadne Solbakken er generalsekretær i Norsk ornitologisk forening.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Det omstridte forslaget ble vedtatt som et prøveprosjekt i Stortinget mandag kveld.

– Langvarig press

– Jeg mener Stortinget har gitt etter for langvarig press fra beitenæringa og fattet vedtak på sviktende faktagrunnlag. En del politikere som stemte for dette forslaget vil nok etter hvert føle at de er blitt ført bak lyset, forteller generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i Norsk ornitologisk forening til NRK.

Kongeørna har vært fredet siden 1968, og bestanden i hele Norge er beregnet til 953 hekkende par i løpet av de siste fem årene.

– Dette er en trist dag for alle som er glade i naturen. Norge er på vei tilbake til tiden før 1968 da rovfugler og rovdyr var noe man helst skulle skyte. Det vil vekke internasjonal negativ oppmerksomhet og svekke landets omdømme på miljøområdet ytterligere, mener Solbakken.

I Rissa er det dokumentert at kongeørna har tatt lam i Rødsjø-området, og det er et fire siders notat fra Norsk institutt for naturforskning som danner grunnlaget for Stortingets vedtak.

– Trenger mer kunnskap

Torhild Aarbergsbotten

Torhild Aarbergsbotten (H) mener det er riktig å ta ut kongeørn som er skadegjørere.

Foto: NRK

– Resultatet i Rissa viser at vi trenger mer kunnskap da det er en stor prosentandel av tap som gjerne kan skyldes ørn. Men vi trenger bedre dokumentasjon. Det har vært vanskelig å ta ut ørner som er tydelige skadegjørere, og forsøksprosjektet handler om lettere å kunne ta ut direkte skadegjørere etter søknad. Ikke felling for å holde et bestandsmål, opplyser stortingspolitiker Torhild Aarbergsbotten (H) til NRK.

Hun understreker at dette altså ikke åpner for ordinær felling av kongeørn. Kun uttak av skadegjørere.

Men naturvernerne mener Stortinget nærmest er ført bak lyset av beitenæringene og Senterpartiet i denne saken.

– Selv om kongeørna ble utryddet fra Norge, ville det knapt bli merkbart mindre tap av sau og rein og påstanden om at det har blitt mer kongeørn i Norge er feil. Bestanden er stabil, og den kan ikke bli særlig større, og dreping av rovfugler er uakseptabelt i hele Europa, fortsetter Kjetil Aadne Solbakken i Norsk ornitologisk forening.

Underskriftsaksjon

Foreningen har nå startet en internasjonal underskriftsaksjon mot Stortingets vedtak om å tillate felling av kongeørn i Norge.

– Den heter ikke drep kongeørna, og har siden fredag fått 3000 signaturer, forteller Solbakken.