– Stjørdal har brutt loven i mange år

Stjørdal kommune bryter loven fordi det er for få lærere i skolene. Det mener rektor Oddvar Nergård ved Hegra barneskole.

Montasje

Rektor Oddvar Nergård ved Hegra barneskole mener Stjørdal kommune har brutt loven.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Hegra skole

I dette brevet fra fylkesmannen slås det fast at det har vært for få lærere i skolen i Stjørdal.

Foto: NRK

Nå viser det seg nemlig at barn ved flere skoler i Stjørdal ikke har fått den undervisningen de har hatt krav på siden 2003. Det har rett og slett ikke vært nok lærere per elev.

– For få lærere

– De siste årene har vi hatt for få lærere, og når det gjelder førstetrinnet kan jeg ikke se at loven er blitt innfridd siden 2003, sier Oddvar Nergård til NRK.

Dette bekreftes også av fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Stjørdal kommune må nå ta en gjennomgang for å sjekke at skolene har minsteressurs på plass, sier Knut Olav Dypvik hos utdanningsdirektøren i Nord-Trøndelag.

Minsteressursen betyr at hver skole skal ha et visst antall lærere i forhold til antall elever i de ulike klassene. Dette er et regelverk Stjørdal kommune ikke har klart å følge på flere år.

Lover å rydde opp

Ivar Vigdenes

Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal lover å rydde opp i saken.

Foto: Martin Hammervik / NRK

– Dette skal vi selvfølgelig rydde opp i, og det er bare å beklage at man ikke har tatt høyde for dette tidligere. Vi kikker nå på fordelingen av ressurser, og det skal ikke overraske meg om det kommer endringer, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Hegra-rektor Oddvar Nergård har siden desember i fjor brukt tid på å dokumentere lærermangelen i Stjørdal kommune.

– Vi har vært under lovens minsteressurs siden 2010, og det har jeg tatt opp i ulike fora uten å få gjennomslag, sier Nergård.

Skal kutte i skolene

I februar ble det klart at mellom 30 til 40 ansatte i grunnskolen i kommunen skulle kuttes. Dette på grunn av at skolebudsjettene har blitt redusert. Nå tror rektoren ved Hegra barneskole at politikerne må omprioritere midlene i Stjørdal.

– Nå forutsetter jeg at politikerne tilfører skolene de ressursene som trengs for å oppfylle kravene i loven. Det må friske penger inn i skolene, og det er ikke snakk om omdisponeringer mellom skolene. For ingen av skolene i Stjørdal har for mye, og ingen kan nå miste jobbene sine, mener Oddvar Nergård.