NRK Meny
Normal

Mener Steinkjer må få nytt politisenter

Ordførerne i Trondheim og Steinkjer er kritiske til at Politidirektoratet ikke vil opprette nye statlige arbeidsplasser i distriktene. Nå ser det ut til at mange arbeidsplasser glipper for Steinkjer.

Bjørn Arild Gram

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram ønsker seg det nye senteret for lønn og regnskap i politiet.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Politidirektoratet foreslår at Drammen får 70 nye arbeidsplasser, og et nytt nasjonalt senter for lønn og regnskap i politiet. Men Steinkjer-ordfører, Bjørn Arild Gram, mener hans kommune er godt egnet for å få det nye senteret.

Østlandsområdet

– Vi reagerer særlig på at de kriteriene Politidirektoratet legger til grunn når de skal avgjøre hvor det skal lokaliseres. De bruker regjeringens retningslinjer på en måte som gjør at dette ikke har reell distriktspolitisk effekt. Man har bare vurdert det sentrale østlandsområdet i kort avstand fra Oslo. Det reagerer vi kraftig på, sier Gram til NRK.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, vil ha sentrale arbeidsplasser som dette også i distriktene.

– Jeg synes det er sterkt beklagelig at direktoratet lager et sett med kriterier som gjør at det er helt umulig å få arbeidsplasser ut av Oslo-området. Til og med Trondheim har ikke nådd opp i denne diskusjonen, sier Ottervik.

28 ulike steder

Rita Ottervik på kontoret

Rita Ottervik er ordfører i Trondheim kommune.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

I dag utføres lønns- og regnskapsoppgaver i politiet på 28 ulike steder i landet. Nå skal alt samles til et nasjonalt senter for lønn og regnskap som vil få 70 ansatte fra 2017.

Politidirektoratet har utredet flere alternativer og har lagt vekt på kommunaldepartementets retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Hensynet til å få et tilstrekkelig antall medarbeidere med erfaring og kompetanse har vært avgjørende for å foreslå Drammen.

– Vi er avhengige av å ha med oss den kompetansen som i dag finnes for å redusere risikoen i overgangen og i de nærmeste årene. Derfor må minimum ni av dagens ansatte bo innenfor en time i forhold til der vi lokaliserer den nye funksjonen, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Frede Hermansen.

– Steinkjer vil være strålende

Saken er ute på høring, og Politidirektoratet har fått fullmakt til å ta en endelig beslutning om hvor politiets sentrale lønns- og regnskapskontor skal plasseres. I Steinkjer og Trondheim jobber det i dag åtte ansatte med lønn og regnskap i politiet.

– Jeg mener ville ha vært helt strålende å la en by som Steinkjer fått denne funksjonen. Det ville vært både riktig og naturlig, mener ordfører Rita Ottervik i Trondheim.

Høringsfristen for lokalisering av nytt senter for lønn og regnskap i politiet er satt til 6. juni.