Mener spillbasert læring blir møtt med fordommer

Spillforsker Helga Dis Sigurdardottir sier at spillbasert læring i skolen møter akkurat den samme motstanden som VHS-spilleren gjorde i sin tid.

iPAD

Mange barn i skolealder har et forhold til spill. Flere tror at bruken av spill i læresituasjoner kan være motiverende.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I sin doktorgrad har hun analysert medieartikler i to perioder som omhandler bruken av spill i læring.

– Debatten er veldig lik den som gikk i media da det kom TV og videospiller i klasserommet. Det er dårlig for elevene, det ødelegger moralen, og at nå blir vi mer voldelige. Noen av sitatene er nesten identiske med det vi nå ser i forhold til spill. Samfunnets holdninger smitter ofte over til hvordan ting blir møtt i skolen, sier spillforsker ved Nord universitet, Helga Dis Isfold Sigurdardottir til NRK.

Hun sier at elevene generelt er svært positive til bruken av spill, og at de eldre elevene er flinke til å reflektere over det.

– Mange lærere er flinke til å ta debatten om bruken av spill i læring. Jo eldre elevene blir, jo mer reflekterte er de over den stigmatiseringen som spilling kan føre til.

Helga Dis Isfold Sigurdardottir

Helga Dis Isfold Sigurdardottir mener at vi trenger mer kunnskap om spill og læring.

Foto: Nord universitet

Mener lærere må få mer kunnskap

Sigurdardottir mener at de lærerne som har god kunnskap om spill og læring har skaffet seg denne på egenhånd. Nå ønsker hun at spill får en viktigere rolle i lærerutdanningen.

– Noen lærere er spillentusiaster og har stort sett skaffet seg inspirasjon og kunnskap på eget initiativ. Hvis du går inn på en tilfeldig skole i Norge, så kan vi regne med at mange lærere generelt mangler IKT-kunnskap.

Hun vil ikke skylde på lærerne, og håper nå at lærerutdanningene blir flinkere til å legge til rette for nye lærere.

– Jeg tror vi må ta inn mer om IKT og spill i lærerutdanningen. Spill er noe helt spesielt, og noe veldig mange elever har et forhold til. De koser seg med det, og det er naturlig for dem, sier Sigurdardottir.

Lover økt fokus på digital kompetanse

Fra høsten 2017 kommer det en ny masterutdanning for lærerstudenter. Der vil digital kunnskap være en viktig del av undervisningen.

– Vi er nødt til å være mer «på» i forhold til digital læring, sier Arve Torshaug, studieleder ved grunnskolelærerutdanningen ved Nord unversitet.

Han tror at spillbasert læring er kommet for å bli i skolen.

– Jeg vet at dette har et stort potensiale og at det kan gi elevene bedre motivasjon. Vi må ta på alvor at den generasjonen som vokser opp er en digital generasjon, sier Torshaug.

Nå blir det et tettere samarbeid innad på Nord universitet for å dele kunnskap om temaet.

– Vi er i tett dialog, og håper at vi på sikt kan tilby fordypninger innenfor spillbasert læring i den nye masterutdanningen, sier Torshaug.