Mener soldatene bidrar i lokalsamfunnet

– Sett fra et lokalt perspektiv er det bare positivt at de amerikanske soldatene blir lenger på Værnes. Det sier Ivar Vigdenes (Sp), ordfører i Stjørdal.

Ivar Vigdenes 2 - US Marines

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, mener de amerikanske soldatene bidrar positivt i lokalsamfunnet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det gir både omsetning og verdiskapning lokalt. Vi ansetter flere ved garnisonen og de deltar i lokalmiljøet, sier ordføreren begeistret.

Frivillig under VM i rallycross

– De har meldt seg til frivillig arbeid og senest under VM i rallycross på Lånkebanen var de med å bidro positivt. Så det er hyggelige folk som er på besøk, i tillegg til at de er våre allierte i forsvarsammenheng.

Ikke alle er like begeistret over gårsdagens vedtak i regjeringen.

– At inntil 330 amerikanske marinesoldater får trene i Trøndelag ut 2018 vil øke spenningen mot Russland, mener SVs stortingskandidat for Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.

Han mener dette viser at regjeringen er mer opptatt av å bli godt likt av amerikanerne og i Nato enn å føre en ansvarlig sikkerhetspolitikk. Haltbrekken mener også dette strider med vedtaket om at vi ikke skal ha utenlandske baser på norsk jord i fredstid.

Vakt Værnes garnison

Det er norske soldater som står i porten ved Værnes garnison.

Norske soldater i porten

– Når jeg har møte med sjefen ved Værnes garnison, er det en nordmann jeg møter. Det er en norsk base, og norske soldater står i porten. Det kan jeg forsikre alle om, så det er norsk suverenitet som gjelder på Stjørdal'n, sier ordfører Ivar Vigdenes.

– Men er dette i tråd med Senterpartiets politikk?

– Det er ikke ordføreren i Stjørdal, men nasjonale myndigheter som beslutter om det er i norsk sikkerhetspolitisk interesse å imøtekommer ønskene om økt øvingsaktivitet i Norge. I så måte er 330 amerikanske soldater ganske lite. Vi skal motta 15.000 allierte styrker her på øvelse neste år, og et bredt stortingsvedtak har sagt ja til økt amerikansk øvelsesvirksomhet i regionen, sier Vigdenes.

– At dette kan gjøre Stjørdal til et bombemål, er det noe du tenker på?

– Jeg tror folk undervurderer den militærstrategiske betydningen Værnes allerede har. Særlig med tanke på de amerikanske forhåndslagrene av tungt amerikansk forsvarsmateriell, som vi har vært hjemsted for i mange tiår. Det er ikke 330 amerikanske soldater på øvelse i Trøndelag som gjør Værnes til et bombemål.

Vigdenes mener vi må se dette i en større sammenheng.

– Er vi tryggere med de amerikanske forhåndslagrene i Trøndelag som nasjon, eller hadde vi vært tryggere uten dem. I den sammenhengen tror jeg Norges deltagelse i forsvarsalliansen bidrar til å trygge oss mer enn å gjøre oss utrygg.