Hopp til innhold

Mener skolegudstjenesten hindrer mobbing

Biskop i Nidaros, Tor Singsaas, mener det blir som å lese om en fotballkamp hvis man dropper skolegudstjenesten. Religiøse seremonier må oppleves for å hindre at tro blir noe rart i vårt livssynsåpne samfunn.

Tor Singsaas

Biskop Tor Singsaas mener barn må få se religion i praksis, men åpner for at tros- og syndsbekjennelsen kan kuttes i skolegudstjenesten.

Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

– Det er som å være med på en fotballkamp på Lerkendal. Det er forskjell på å lese om kampen og å være der selv, sier biskop Tor Singsaas.

Han mener det er viktig at barn får se religiøse seremonier, at dette ikke bare blir noe de snakker om i klasserommet – og åpner derfor for at skolegudstjenesten kan tilpasse seg slik at rektorene rent faglig kan stå inne for å sende elevene på seremonien.

Vil droppe tros- og syndsbekjennelsen

I tillegg til å kutte tros- og syndsbekjennelsen, kan presten for eksempel si «De som vil kan be nå», istedet for «La oss be».

Singsaas mener det er viktig at også de som ikke har et kristent livssyn kan delta på skolegudstjenesten fordi dette er med å bygge respekt, forståelse og kunnskap om religion i vårt livssynsåpne samfunn.

Skolegudstjeneste

Fra en skolegudstjeneste i Elsefjord kirke. Biskop Tor Singsaas mener elever bør få tilbud om å oppsøke også andre trossamfunn via skolen.

Foto: Sør-Hålogaland bispedømme

Han ønsker å hindre at tro og religion blir sett på som noe rart og noe man kan mobbes for. Som på en fotballkamp, mener biskopen man kan være tilstede på en gudstjeneste på mange måter.

– Du kan være den mest engasjerte og tilhøre den indre kjerne – eller du kan være bare en som sitter og betrakter det hele.

Denne uka har bispemøtet diskutert kirkas plass i skolen og hvordan skolegudstjenesten skal forholde seg til en stadig mer mangfoldig elevmasse.

Biskopenes leder, preses Helga Haugland Byfuglien, understreket i sin tale at skolegudstjenestene ikke er et undervisningsopplegg, og at skolegudstjenestens preg av faktisk å være en kristen gudstjeneste ikke bør tones ned.

Historien om Jesus må med

Også Tor Singsaas mener visse ting må være med i skolegudstjenesten.

– En gudstjeneste kan være veldig mye forskjellig, men budskapet om Jesus Kristus må med, og vi må be. Vi må henvende oss til Gud, for en gudstjenesten er en kommunikasjon med Gud. Han taler til oss gjennom evangeliet og vi svarer gjennom bønn og salmer.

Samtidig som Tor Singsaas mener skolegudstjenesten bør tilpasses for å få alle med, utfordrer han også skolen til å oppsøke moskeer på samme vis.

– Jeg har også utfordret human-etisk forbund. Dette er ikke eksklusivt tenkt for at vi på død og liv skal bevare skolegudstjenesten. Det handler om å gi eksempler på en meningsfylt trospraksis.