Mener satellitter kan varsle om farlige alger

Et kamera i en satellitt ute i verdensrommet kan redde norsk oppdrettslaks fra algeinvasjoner i framtiden. Mer enn sju millioner fisk døde i Nordland og Troms i vår på grunn av algene.

Ny teknologi mot alger

Tord Hansen Kaasa og Henrik Galtung jobber med kameraet som skal sendes ut i verdensrommet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det er studenter fra NTNUI i Trondheim som står bak prosjektet. De mener romteknologi kan hjelpe norske oppdrettere slik at de oppdager uønskede alger før laksen i merdene dør. Et utbrudd av alger langs kysten i Troms og Nordland har drept over 7,7 millioner laks de siste ukene. Det utgjør mer enn 13.200 tonn laks.

Algene produserer en gift som rammer cellene i fiskens gjeller slik at fisken ikke får oksygen. Laksedøden har ført til høyere laksepriser, levende laks har blitt evakuert, mens død laks har blitt malt til dyrefôr. Oppdrettere har kalt det en dyretragedie, mens Fiskeriministeren har betegnet situasjonen som svært alvorlig.

Student Sivert Bakken utvikler romteknologi

Student Sivert Bakken ved siden av kassen hvor kameraet skal festes.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Unngår fiskedød

– Vi utvikler et kamera som kan skille fargen av alger fra sjøen generelt, og da ser vi oppblomstringen og utbredelsen av algene. Da vil fiskeoppdretterne kunne sette inn mottiltak for å unngå fiskedød og ekstra kostnader, sier Henrik Galtung, som er mastergradsstudent ved Hypso-prosjektet ved NTNU.

Hypso er en smart liten satellitt med hyperspektral bildebehandling om bord. Den vil gå i bane rundt jorda, og se kysten av Norge to-tre ganger om dagen. Studentene ønsker seg flere satellitter i lignende bane, slik at tidsoppløsningen blir bedre. Dermed mener de også at varslingen vil bli bedre.

Rundt 30 studenter jobber med dette prosjektet, og det er ventet at kameraet kan bli tatt i bruk mot slutten av 2020. For kameraet skal skytes ut i verdensrommet i en sju kilo tung satellitt som skal gå i bane 500 km rundt jorda.

Animasjon av en satelitt i verdensrommet

En slik satellitt vil trolig bli sendt ut i verdensrommet mot slutten av neste år.

Foto: NTNU/BUG

Satellitten overvåker

– Satellitten vil fungere som et høyerestående fartøy som vil gi bilder til overflatefartøy som droner. De vil igjen varsle ubemanna fartøy som kan dra ut og ta vannprøver, forteller studentene til NRK.

– Dette vil igjen kunne bekrefte det satellitten tror den ser, og hva vi tror vi ser, sier student Mariusz Grøtte.

– Dette viser at det vi jobber med er veldig aktuelt og viktig for norsk oppdrettsnæring. Det er derfor veldig motiverende å få dette prosjektet til å fungere, sier student Sivert Bakken.

– Målet er å etablere flere prosjekter om satellitter og skape et kompetansesenter for romfart her på NTNU. Vi vil bygge flere satellitter, og disse vil bli viktige verktøy for overvåkningen av norske havområder. Dermed kan vi utvikle nye spennende romfartsprosjekter som kan være til nytte for industri og miljø, sier Mariusz Grøtte.

Kamera

Dette kameraet skal skytes ut i verdensrommet og ta bilder av norske havområder.

Foto: Morten Andersen / NRK