Mener reinen spiser opp fôret – bonden truer med å skyte reinsdyr

Noen av bøndene i Stugudal i Trøndelag hevder at reinsdyra spiser opp avlingen på innmarken deres og truer driften. Lederen for reinbeitedistriktet mener klagene er overdrevet.

Inge Morten Rotvold

FORTVILER: Flere titalls rein beiter på innmarken til Aud Klokkervold og Inge Morten Rotvold.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Det er en betent konflikt mellom reindrift og enkelte gårdbrukere i Stugudal. Aud Klokkervold har blitt vant med at flere titalls rein beiter på innmarka på gården i Stugudalen i Tydal.

– Vi har forsøkt å jage dem flere ganger, men de kommer tilbake. Har det først kommet en, kommer det flere, forteller hun.

For noen år siden investerte hun og mannen Inge Morten Rotvold i nytt fjøs til nesten fem millioner kroner. Fôrkrisen og det stadig tilbakevendende problemet med reinen gjør at det er vanskelig å drive gården der oppe.

– De stakkars gresstusstene som har vokst opp etter førsteslåtten må få være i fred. Det blir mindre fôr og da må vi kjøpe fôr, men det er ikke så mye kjøpe, forteller Klokkervold.

– Det er med gru at jeg tenker på hvordan det blir til høsten. Det blir fôrmangel til høsten og da må vi også slakte ned kyr, sier Inge Morten Rotvold.

Rein på innmark

PÅ INNMARK: Her forsyner reinen seg av dyrkamarka til bonden

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Har snakket om å skyte rein

En bonde har allerede gitt opp driften delvis på grunn av reinen, ifølge ordføreren i kommunen. Nå vurderer Klokkervold og Rotvold å gjøre det samme.

– Hele Tydalen sliter med problemet og det har vært sånn i flere år. Reinen har ingenting å gjøre på innmark. Vi står her helt maktesløse og det er nesten så vi ikke orker å holde på lenger. Vi planla å ta fri i sommer, men det måtte vi bare glemme.

– Vi har begynt å snakke om at vi skal skyte rein, for å begynne å synliggjøre misnøyen, fortsetter Rotvold.

Et oppkonstruert problem

Reineier i Riast-Hylling reinbeitedistrikt Inge Even Danielsen synes ikke problemet er spesielt stort i år. Han sier også at dette skjer i korte perioder på våren og under spredningstiden i august.

– Dette er et oppkonstruert problem. Det er ikke mange bønder som klager. Jeg har fått beskjed om at det har vært noen få rein på innmark, men vi henter dem kontinuerlig, sier Danielsen.

Reineier Inge Even Danielsen

OPPKONSTRUERT PROBLEM: Reineier i Riast-Hylling reinbeitedistrikt Inge Even Danielsen mener det er et oppkonstruert problem.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Men han innser at det tørre sommeren kan være en utfordring for avlingene til bøndene. Men han benekter at reinen er en del av problemet.

– Jeg tror ikke problemet ligger i at noen få rein er på innmarka i noen dager.

Reineieren mener at hvis de plages med at rein kommer inn på den dyrka marka deres, så får de gjøre noe med det. Han foreslår å søke om offentlige midler for å sette opp et gjerde.

Gjerder kan være løsningen

Ordfører Ole Bjarne Østby (Sp) mener større områder med dyrket mark og flere rein kan være grunnen til at konflikten har blusset opp.

– Som ordfører må jeg ta vare på landbruksnæringen. Vi har organisert flere møter mellom reinnæringa og bøndene, men vi må innse at vi ikke har kommet frem til noen løsninger enda. Det kan være gjerder som er løsningen her som i andre kommuner, sier ordføreren som understreker at eventuelle gjerder må vedlikeholdes.

– Jeg registrerer at ordføreren i Tydal har uttalt at han har ansvaret for landbruket i kommunen, men han har også et ansvar for reindriften. Jeg synes han har trådt over streken når han antyder at en av gårdeieren måtte slutte på grunn av reindriften. At det er organisert flere møter mellom reinnæringen og bøndene er også nytt for meg. Jeg håper at han kan være mer presis og holder seg til fakta i saken, sier Inge Even Danielsen.

Ordfører Ole Bjarne Østby

GLAD FOR DIALOG: Ordfører Ole Bjarne Østby fra Senterpartiet er glad for at bøndene og reineierne kan prate i lag

Foto: Stein Lorentzen / NRK