NRK Meny
Normal

Mener Mattilsynet må gripe inn mot «fang og slipp»

Laksefiskere krever at Mattilsynet får kontroll på praktiseringa av «fang og slipp» i laksefisket.

laks

«Fang og slipp» av fisk har blitt altfor vanlig mener to laksefiskere som nå har sendt brev til Mattilsynet hvor de etterlyser klarere retningslinjer.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

– Hvis den eneste hensikten du har med å fange en laks med krok er at du skal leke med fisken for å sette den ut igjen … i min verden er det renspikket dyreplageri.

Det sier Finn E. Krogh, som har drevet med laksefiske i over 40 år. De siste 10–15 årene har han merket at en «fang og slipp»-mentalitet er blitt mer og mer utbredt i noen sportsfiskemiljø.

– Det har på en måte blitt bildet på den stolte, flinke, laksevennlige laksefiskeren. Det blir forherliget i mange miljøer og det synes jeg er å snu tingene fullstendig på hodet, sier Krogh.

Finn E. Krogh

Finn E. Krogh har fisket laks i over 40 år, og har tidligere vært direktør for Norsk Villakssenter i Lærdal.

Foto: Privat

– Rendyrket fang og slipp er en uverdig og respektløs handling overfor laksen som et levende vesen.

Klarere retningslinjer

Sammen med Geir Zakariassen har han nå sendt et brev til Mattilsynet for å opplyse myndighetene om hva som foregår, og hvor de etterlyser klarere retningslinjer.

– Jeg tror de vet litt, men ikke nok om hva som foregår langs norske elver. Uansett strider dagens praksis både mot dyrevelferdsloven og grunnleggende etiske vurderinger, sier Krogh.

Direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann, forteller at de er enige i at fang og slipp for underholdningsøyemed er i strid med dyrevelferdsloven.

– Dette er et tema vi drøfter med miljømyndighetene hele tiden. Det er ting vi er oppmerksomme på, men så er det sånn at grunneiere har krav på seg til å følge lovverket.

– Vi ser ikke behov for klarere retningslinjer, sier Wilmann, og påpeker at det allerede finnes retningslinjer på hjemmesiden deres.

Finn E. Krogh og Geir Zakariassen

Laksefiskerne Finn E. Krogh og Geir Zakariassen har sendt brev til Mattilsynet, da de reagerer på utstrakt bruk av fang og slipp-metoden.

Foto: Privat

– Mer vanlig i utlandet

Begge er de enige i at det av og til er nødvendig å sette ut fisk igjen, på grunn av kvoter som regulerer antall, kjønn og størrelse på laks som blir avlivet.

– Hvis du overskrider disse reglene, så er du tvunget til å sette den ut igjen. Det må være akseptabelt i et begrenset omfang, sier Krogh.

Elisabeth Wilmann

Elisabeth Wilmann i Mattilsynet forteller at fang og slipp bare for underholdningsøyemed er i strid med dyrevelferdsloven.

Foto: Mattilsynet

– Men motivet ditt for å fiske er jo at du skal fange fisken. Er det da greit når 70–90 prosent av laksen som blir fanget med krok blir sluppet ut igjen? spør han.

Wilmann mener det er en utfordring at slik type fisking er mer normalt i utlandet.

– Det virker som det er en tradisjon som kommer med utenlandske sportsfiskere til Norge. Da blir det ekstra krevende for dem som eier lakseelvene å forholde seg til det regelverket som er, sier Wilmann.

– Men vi har dyrevelferdsloven i Norge, og den er tydelig på at dyr ikke skal lide unødig, og vi mener fang og slipp for underholdningsøyemed er å påføre dyret unødig lidelse.