Mener kvinne-nekt kan åpne for prøveløslatelse

Forsvareren til en Steinkjer-mann som er dømt for å ha mishandlet kvinner i underlivet, mener han kan prøveløslates hvis det settes som vilkår at han ikke har kontakt med kvinner.

Tinghuset i Trondheim

ERKJENTE FORHOLD: Mannen har søkt om prøveløslatelse etter å ha sittet tre år i forvaring. Da rettssaken som behandler spørsmålet startet i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag, vedgikk han for første gang å ha skadet kvinner i underlivet.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Mannen ble i juni 2013 dømt til fem og et halvt års forvaring, for å ha mishandlet tre ulike kvinner stygt i underlivet med kniv eller andre skarpe gjenstander i løpet av en tiårsperiode.

Da minstetiden på tre år gikk ut i mai, søkte han om prøveløslatelse. Da rettssaken som behandler spørsmålet startet i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag, vedgikk mannen for første gang at han hadde utført ugjerningene.

– Han har erkjent forholdene, sier mannens forsvarer Sidsel Katralen til NRK.

– Hva er grunnen til det?

– Det er vel tiden han har sittet i forvaring. Det er vel ulike grunner til det, forklarer hun.

Sidsel Katralen, forsvarer

KAN PRØVELØSLATES: Sidsel Katralen, mannens forsvarer, mener vilkårene for en prøveløslatelse nå er til stede.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Foreslår kvinne-nekt

Forsvareren mener vilkårene for en prøveløslatelse nå er til stede.

– Vi mener det kan settes ytterligere vilkår for at det ikke skal skje en gjentagelse av det som han allerede er dømt for, sier Katralen.

– Hvilke vilkår?

– For eksempel at han må avstå fra å ha kvinnelig kontakt. Det er det viktigste vilkåret, forklarer hun, og legger til at dette vilkåret ikke er drastisk sett opp mot den lange forvaringsdommen.

Uendret

Mannen ble i 2012 vurdert av rettspsykiatriske sakkyndige. De konkluderte med at han hadde alvorlige og sjeldne seksuelle avvik med innslag av sadisme.

Rettspsykiaterne Michael Setsaas og Jim Aage Nøttestad har vurdert 55-åringen på nytt. I sin rapport har de konkludert med at det ikke er kommet ny informasjon som endrer informasjonen fra 2012, og at det fortsatt er høy risiko for gjentakelse. Trondheim fengsel har på sin side konkludert med at faren for gjentakelse ikke har blitt mindre.

Jim Aage Nøttestad og Michael Setsaas, rettspsykiatrisk sakkyndige

GJENTAKELSESFARE: Rettspsykiaterne Michael Setsaas og Jim Aage Nøttestad har vurdert 55-åringen på nytt. I sin rapport har de konkludert med at det ikke er kommet ny informasjon som endrer informasjonen fra 2012, og at det fortsatt er høy risiko for gjentakelse.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Gjentakelsesfare

Per Morten Schjetne

SIER NEI: Aktor Per Morten Schjetne vil ikke ha mannen prøveløslatt.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Ifølge aktor Per Morten Schjetne er det lite som tyder på at mannen bør kunne prøveløslates:

– Påtalemyndighetenes syn er fast. Vi mener det fortsatt er en nærliggende gjentakelsefare for ny, alvorlig kriminalitet, sier Schjetne til NRK.

– Det er en historikk hvor det er snakk om helt spesielle skader det er begått mot kvinners underliv. Det er tre fornærmede kvinner i saken. Det er en så spesiell historikk at vi mener den soningen og behandlingen som har funnet sted så langt, ikke er tilstrekkelig.