Mener hallplanene er dårlig utredet

De private utbyggerne Realinvest og R. Kjeldsberg er kritisk til rådmannens utredning for ny messehall i Trondheim. Men rådmann Morten Wolden står fast på at Øya er beste alternativ.

Torsdag avgjør bystyret i Trondheim plasseringen av ny stor messehall i byen, og rådmannen har altså sett nærmere på flere andre forslag fra private utbyggere. Likevel mener han en hall på Øya er det beste alternativet.

– Hastverksarbeid

Ole Petter Bjørseth

Ole Petter Bjørseth er administrerende direktør i R. Kjeldsberg i Trondheim.

Foto: Grete Thobroe/NRK

Private utbyggere, som Realinvest og Kjeldsberg Eiendom, mener Morten Woldens utredning bærer preg av hastverksarbeid, og ikke belyser godt nok kostnadene ved de ulike alternativene.

– Vi føler at kommunen allerede har bestemt seg, og derfor ikke vil føre en aktiv dialog med oss selv om Realinvest, Petter Stordalen og E. C. Dahls Eiendom ønsker å være med på å finansiere en storhall på Brattøra, sier konsernleder Hans Hoff i Realinvest.

Hoff mener kostnadene knyttet til ny messehall på Brattøra burde vært grundigere utredet før rådmannen ga sin innstilling. Det samme mener administrerende direktør i R. Kjeldsberg, Ole Petter Bjørseth, om alternativet de har lansert på egen tomt på Sluppen.

– Her kunne man ha gjort en betydelig bedre jobb. Det er først når man setter seg ned og diskuterer man kan finne den beste finansieringsmodellen, mener Bjørseth.

Deleier

Kjeldsberg har skissert en løsning der kommunen kan bli deleier, slik de er i dag med Trondheim Spektrum. Rådmannen vil ikke kommentere saken, da den fortsatt er under behandling.

Geir Waage

Geir Waage er kommunalråd for Arbeiderpartiet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage, er ikke enig med de to private utbyggerne om at dette er en sak preget av hastverk.

– I 2011 var Brattøra et attraktivt alternativ, men Trondheim Havn nektet å gi slipp på arealet og Kystverket varslet en innsigelse mot en storhall på Brattøra. Dermed stoppet det alternativet, sier Waage.

Boliger og næring

Siden da er det også bestemt at Nyhavna skal utvikles til en ny bydel med boliger og næring. Dermed må havneaktiviteten der flyttes til Brattøra.

– Det virker som om løpet er kjørt, og det er synd. Trondheim kommune og Arbeiderpartiet har ikke lagt nok energi i saken, og det er ikke utredet bra nok. Men det er fortsatt tid til å snu fram til møtet på torsdag, sier Hans Hoff i Realinvest.