Hopp til innhold

Mener forslag om å sette i gang fødsel hos siktet mor er svært uvanlig

Politiet ønsker at medisinsk fagpersonell skal undersøke om det er nødvendig å sette i gang fødselen til den siktede mora i barnedødsfallsaken i Overhalla. – Et svært uvanlig forslag, mener jusekspert.

Professor Aslak Syse

Jusprofessor, Aslak Syse, mener at det aldri har vært vurdert å starte fødselen hos kvinner i slike saker i Norge før.

Foto: Institutt for offentlig rett / UiO

Mora til den tre år gamle jenta som døde i slutten av juni etter at hun hadde fått livstruendes skader i hodet, har vært varetektsfengslet i to uker. Deler av perioden har den høygravide kvinnen vært tvangsinnlagt Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim.

Torsdag ble det kjent at politiet nå ønsker at helsepersonell skal se på mulighetene for at fødselen settes i gang med hensyn til det ufødte barnets sikkerhet.

– Det finnes ingen hjemmel for et slikt inngripende tiltak som å sette i gang en fødsel mot kvinnens vilje og før termin i en form for kriminalitetsforebyggende hensikt, sier lege og professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse, til NRK.

– Jeg synes likevel ikke det er urimelig at politiet ønsker å få dette vurdert, men jeg kan ikke se at norsk rett åpner for denne type intervensjon, påpeker han.

Siktedes egne uttalelser er årsaken

Kvinnen er gravid i åttende måned med sitt femte barn. Det er tre uker til hun har termin.

Politiet begrunner sitt forslag med at kvinnen har uttalt ting som vekker bekymring, men vil ikke å gå i detalj på hvorfor de ønsker en utredning.

– Vi har mottatt opplysninger fra fengselshelsetjenesten om at mor skal ha kommet med uttalelser som gir grunn for bekymring for sikkerheten til barnet. Mor og barns sikkerhet og helse er politiets ansvar når i dette tilfellet mor sitter i varetekt. Derfor ønsker vi å utrede hvorvidt barnets sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt, sier politiadvokat Amund Sand.

– Kan dere ikke overvåke henne 24 timer i døgnet og vente på at fødselen skal starte naturlig?

– Det vesentlige er å sikre ro om etterforskningen. Hvis det finnes tilfredsstillende løsninger, som samtidig ivaretar de restriksjonene vi mener er nødvendige, så vil ikke politiet motsette seg det, sier han.

Jusprofessor Syse mener at et slikt inngrep er av det svært sjeldne slaget.

– Denne type inngrep det her er snakk om, tror jeg verken har vært vurdert eller gjennomført i Norge tidligere, sier han.

– Ikke en nødrettslig situasjon

Professoren forteller at et sterkt integritetsvern ble grunnlovsfestet i 2014. Det kreves også etter grunnloven sikker hjemmel for denne typen inngrep.

– Det er ikke mulig å vurdere at det foreligger en nødrettslig situasjon, med den informasjon jeg har tilgjengelig, sier Syse.

Advokat Leif Strøm er forsvarer for den siktede kvinnen. Han sier at hans klient reagerer sterkt på at politiet vil utrede om det er nødvendig å sette i gang fødselen.

– Hun reagerer meget sterkt. Det hører også med til historien at da dette ble fremmet, ble det fra aktors side nevnt at man til sammenlikning kan gjøre dette mot tunge rusmisbrukere. Dette reagerte min klient særlig på. Som muslim er hun avholdende fra rusmidler.

– Har din klient truet med å skade fosteret?

– Nei. Hadde hun villet det, hadde hun hatt mulighet til å gjøre det.

Alvorlige hodeskader

Den tre år gamle jenta fra Overhalla hadde alvorlige og livstruende hodeskader da hun kom til St. Olavs Hospital natt til mandag 26. juni. To dager senere døde jenta på sykehuset.

Både mora og stefaren er siktet i saken. Stefaren er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Moren er foreløpig varetektsfengslet, men anker saken videre til Høyesterett.