Mener flytilbudet er godt nok

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Widerøes nye flytilbud til Namsos og Rørvik er godt nok. Både næringsliv og politikere har reagert kraftig på at kveldsflyet fra Værnes til Namsos blir borte. Men Solvik-Olsen skriver i et brev til Stortinget at rutetilbudet kan endres hvis det viser seg gunstig for operatøren og de reisende.