Mener entreprenør brøt loven da de leide inn steinleggere

Fellesforbundet har stevnet entrepenøren som leide inn steinleggere i stedet for å ansette folk på det nye Torvet i Trondheim. De vil ha retten til å finne ut hvordan arbeidsmiljøloven skal tolkes.

Torbjørn Graneggen, Fellesforbundet

ØNSKER KLARHET: Dersom domstolen ikke støtter Fellesforbundets oppfatning av lovlig innleid arbeidskraft, ønsker Torbjørn Graneggen en ny runde om arbeidsmiljøloven.

Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Siden 2018 har det nye Torvet i Midtbyen blitt rustet opp – blant annet med et nytt skiferdekke på mer enn 10.000 kvadratmeter.

Jobben ga entreprenørfirmaet Søbstad AS et behov for steinleggere, noe de leide inn gjennom bemanningsbyråer.

Fellesforbundet mener steinleggingen pågikk i omtrent ett år, hvilket ikke kan regnes som midlertidig arbeid, og at arbeiderne derfor er leid inn ulovlig.

Nå har de stevnet Søbstad AS for å avklare hvordan arbeidsmiljøloven skal tolkes. Dermed kan saken havne i retten.

– Bygg- og anleggsbransjen er en forutsigbar bransje. Man vet når man regner på et anbud om man ikke har kapasitet til det på egen hånd, sier Torbjørn Graneggen i Fellesforbundet i Trondheim.

Skjerpet loven

I fjor endret Stortinget arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av innleid arbeidskraft. Av bedrifter uten tariffavtale kan innleie bare benyttes ved kortvarig arbeid.

Ifølge entreprenør Dag Søbstad er det jobbet 95.000 timer på Torvet. 20 prosent av arbeidet er utført av innleide folk med spesialkompetanse på steinlegging, og arbeidet pågikk ikke sammenhengende i ett år, sier han.

Etter Fellesforbundets syn skulle Søbstad AS ansatt det antallet steinleggere de hadde behov for, eller brukt en underentreprenør i stedet for å leie inn.

Torvet i Trondheim

PRINSIPPSAK: Slik så Torvet ut sommeren 2018. Nå er det snart ferdig pusset opp, men saken blir viktig for byggebransjen i framtida, mener Fellesforbundet.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Juristene har konkludert

Oppdragsgiver er Trondheim kommune, og for å se om innleien var ulovlig satte de jurister på saken.

Konklusjonen til kommunen er at entreprenøren har hatt sitt på det tørre.

– Så langt de kan se har Søbstad gode grunner for å leie inn steinleggere til arbeidet på Torvet. For oss høres argumentasjonen til Søbstad fornuftig ut, sier teknisk sjef, Tomas Eidsmo.

Kommunen mener arbeidet kan klassifiseres som midlertidig, fordi steinleggingen er såpass spesiell, men at det må en rettssak til for å vite hva som er rett og galt.

Tomas Eidsmo, teknisk sjef i Trondheim kommune

GÅR GOD FOR SØBSTAD: Teknisk sjef i Trondheim kommune, Tomas Eidsmo, sier kommunens jurister ikke har grunn til å tro at Søbstad AS har brutt loven.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Vil gå til Høyesterett

Entreprenør Dag Søbstad mener Graneggen viser lite forståelse for konkurransen om anbudene.

– Vi i Søbstad As gir mange anbud i løpet av et år, og prosenten på at det blir kontrakt er mellom ti og femten.

Han sier også at kommunens støtte betyr alt for en eventuell rettssak, og er sikker på at firmaet ikke har brutt loven.

– Vi har forholdt oss til regelverket, og går inn for å avvise lovbruddet. Vi synes egentlig dette er sløsing med tid.

Fellesforbundet er på sin side forberedt på en anke, og Graneggen sier de vil ta saken til Høyesterett om nødvendig.

– Trondheim Torv er jo praktisk talt fullført, men for ettertida vil dette være en viktig sak, sier han.