Hopp til innhold

Mener dette må erstatte sykeheimer

Rådgiver for mer enn 100 norske kommuner i over 20 år, Ottar Vist, vil ha en ny eldrereform i Norge. Han mener det er på tide å tenke nytt og å avvikle sykeheimen som langtidsbolig.

Bosenter

Demente bor i små kollektiv på bosenter på Fosslia i Stjørdal. Kommunen legger ned institusjoner for eldre og skal bygge 72 nye boliger med heldøgnsomsorg for demente på Fosslia.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Dagrun Husby bor sammen med syv andre i bokollektiv for demente på Fosslia i Stjørdal.

Hun er fornøyd med rommet hun leier. Rett utenfor er det fellesrom med personale på vakt hele døgnet.

Det er dette rådgiver Ottar Vist mener med å tenke nytt. Han vil ha andre botilbud for eldre enn sykeheimer.

Vist får støtte fra helsepolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, som vil ta initiativ til en ny gjennomgang av eldrepolitikken.

Dagrun Husby

Dagrun Husby sier de stortrives på bosentret på Fosslia. Her hjelper de til med støvtørking og dekking av bord.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Vil avvikle sykeheimer som boform

– Mitt klare inntrykk etter å ha besøkt mer enn 100 kommuner er at sykeheimer ikke egner seg som en arena der du skal bo over lengre tid. Vi må snart begynne å avvikle sykeheimer som boform. Men sykeheimer kommer til å bli viktig i framtida, og da som behandlingssted i korttidsopphold, sier Ottar Vist.

Han viser til HVPU-reformen i 1991 da institusjoner ble avskaffet for psykisk utviklingshemmede.

– Vi har ikke gjort det samme i eldresektoren. I Sverige og Danmark har de gått bort fra institusjoner som en heldøgnstjeneste for eldre.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det bor 34.000 eldre i langtidsopphold på syke- og aldersheimer i Norge. Det finnes ikke tall på hvor mange som bor i andre boformer med heldøgns omsorg.

Ottar Vist, rådgiver

Ottar Vist har i 20 år vært rådgiver for 126 norske kommuner og bydeler. Han tar til orde for en ny eldrereform og avskaffelse av institusjoner for eldre.

Foto: Karmøy kommune

Mener kommunene må bestemme

Helsepolitiker for Arbeiderpartiet på Stortinget, Ingvild Kjerkol, mener dette må være opp til kommunene.

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant Ap

Ap- og helsepolitiker Ingvild Kjerkol mener botilbud for eldre må være opp til de enkelte kommunene.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Utviklinga mot flere korttidsplasser er det vi ser som hovedtrekk. Dette er kommunene best til å ivareta. De kommunen som tar dette på alvor bygger ut en omsorg som passer sin kommune best, sier Kjerkol.

– Du mener det kan være fint å bo på en sykeheim?

– Det tror jeg mange har gode erfaringer med, mens andre ønsker å bo i det som ligner på en leilighet og en heim.

KrF vil se på nye boformer

Olaug Bollestad

Helsepolitisk talsperson i KrF, Olaug Bollestad, mener det er for store forskjeller i botilbudet for eldre i kommunene.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Helsepolitisk talsperson og andre nestleder for Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, mener det er på tide med en gjennomgang av eldrepolitikken.

– Jeg tror at vi må tørre å se etter nye boformer for eldre som vil trenge omsorg over lengre tid. Vi må ivareta restevnen av funksjonalitet hos mennesker. Vi må tenke litt annerledes, sier Bollestad.

Hun mener det er for store forskjeller mellom kommunene i dag.

– Nasjonalt bør vi legge noen føringer. Vi bør legge til rette for andre typer boformer og må få et mer jevnbyrdig tilbud i kommunene, sier Olaug Bollestad.

Demente på Fosslia bosenter i Stjørdal.

Stjørdal kommune har gjennom mange år lagt ned institusjoner for eldre og satser på bosenter med heldøgns omsorg.

Siste fra Trøndelag