Hopp til innhold

Her snuser Corona seg fram til udetonert sprengstoff

Siden starten har de funnet mange hundre kilo sprengstoff som ikke har gått av. Hvorfor bruken av dynamitt-hunder ikke er et krav, er det nå flere som setter spørsmålstegn ved.

Corona, dynamitt-hund

IKKE PÅBUDT: Her leter Corona etter udetonert sprengstoff inne i den nye Helltunnelen. Å bruke hund i dette arbeidet mener flere at bør bli et krav i anleggsbransjen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Når vi vet at det har foregått sprenging tidligere, og vi ikke vet om det ligger igjen sprengstoff – føles det veldig usikkert.

Det sier Terje Dolmseth, bergsprengingsleder for Acciona construction på strekningen Ranheim-Værnes.

Ønsker påbud

På prosjektet med å bygge ny E6 i Trøndelag, har de dratt nytte av hjelp fra de firbeinte hele vegen.

Men det er ikke påbudt med hunder som skal lete opp udetonert dynamitt.

Jeg synes det er veldig rart at det ikke har kommet et påbud om det. Jeg vet at det er mange flere som vil bruke det, og som setter krav til at det skal brukes hunder, sier Dolmseth.

Terje Dolmseth, acciona construction

Terje Dolmseth i Acciona construction mener det bør bli et krav å bruke dynamitt-hunder.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Den nye Helltunnelen blir omtrent fire kilometer lang, og bygges for 110-sone.

Dolmseth beskriver det som raskt og sikkert å bruke hund i arbeidet.

– Det kan være snakk om opptil 30 forsagere på hele strekningen. Da er det veldig greit om noen finner dem før vi går oss på dem.

Les også Byggjer milliard-kraftverk under E6 – inngrepet blir ikkje vist for folk

Nedre Fiskumfoss

I tunnelen har de sprengt rundt 1000 salver.

Før det ble mulig å få hjelp av hund, måtte områdene undersøkes visuelt.

– Det blir bare overfladisk. Det fungerer i starten, men blir en dårlig erstatning mot å bruke hund.

Jeg tror og håper at det kommer et påbud i nærmeste framtid. Ett funn er et funn som kan berge noe.

Forsager, nye Helltunnelen

DSB mener bruk av hund kan være et riktig tiltak i enkelte anleggsprosjekter hvor det står igjen eksplosiver.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ikke hensiktsmessig

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forvalter regelverket for sivil håndtering av eksplosiver.

Seksjonssjef Brit Skadberg i seksjon for kjemikaliesikkerhet, skriver til NRK at det ikke er hensiktsmessig å regulere hvilken metode som skal benyttes for å uskadeliggjøre forsagere.

Bruk av hund kan være et riktig tiltak i enkelte anleggsprosjekter hvor det står igjen eksplosiver fra tidligere aktiviteter, men vil ikke nødvendigvis være det i alle tilfeller.

Les hele svaret fra DSB nederst i saken.

Siden 2012 har direktoratet registrert ti personskader som følge av gjenstående sprengstoff.

Skadene skjedde i forbindelse med boring eller håndtering av masser etter sprenging, og rammet primært ansatte på anleggsplassen.

Corona, dynamitt-hund

Corona bruker luktesansene sine for å finne udetonert sprengstoff.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

I 2016 omkom en gravemaskinfører etter at det ble pigget i gjenstående sprengstoff.

I fjor var det sju detonasjoner i forsagere, men ingen resulterte i personskade.

Så langt i 2022 har det vært sju detonasjoner i forsagere. I år er det heller ikke meldt om personskade.

Mange hundre kilo

Kristoffer Modell er hundefaglig ansvarlig i AF Decom, og en del av gruppa som har spesialisert seg på bruk av hund for å søke etter gjenstående sprengstoff i anleggsbransjen.

Sammen med seks år gamle Corona, har han tilbrakt flere timer her i tunnelen den siste tida.

Hunden bruker sine luktesanser til å gå over områdene vi skal søke over, og er det rester eller større mengder igjen vil hunden vise oss området eller «pin pointe» nøyaktig hvor det står, sier Modell.

Gruppa har fire hunder som har fulgt et treningsprogram over ett år.

Nå har de arbeid over hele Norge, i tillegg til noen oppdrag i Sverige.

– Det er veldig godt utprøvd fra både Forsvaret og Norsk Folkehjelp, som ved bruk av minehunder har resultert at vi har et program som gjør at hundene er spesialisert på å finne sprengstoff for anleggsbransjen.

Arbeid i nye Helltunnelen

Den nye Helltunnelen blir fire kilometer lang og får 110-sone.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Flere ser nytten

AF Decom startet med hund som et prosjekt i 2011. Men fra 2017 har de hatt egne hunder.

Siden da har vi funnet en god del fra små mengder til så store funn som over 100 kilo, sier Modell.

Jeg tenker at det viser at den jobben vi gjør med hundene er viktig. Vi skulle ønske at både entreprenører og byggherrer hadde gjort dette til et tiltak som skal gjennomføres. Det hadde vi sett på som en stor fordel for alle som jobber med dette.

Han legger til at flere setter det som et krav eller et tiltak der det har blitt sprengt tidligere.

Det blir flere og flere tunneler, og flere ser viktigheten av å bruke hund. Det er kostnadseffektivt og gir en vanlig naturlig framgang i prosjektet uten å forsinke det i tillegg til at det er et godt risikoreduserende tiltak.

Og vi ser en stor oppgang i antall entreprenører som vil bruke det fordi de ser den store nytten av det.

Corona, dynamitt-hund

Hundegruppa i AF Decom håper at flere entreprenører og byggherrer setter bruken av hund som et krav.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Les også Nå må Kaija og tusenvis av «koronahunder» være alene hjemme

Hunden Kaija