NRK Meny
Normal

Mener det blir feil å legge politistasjonen her

Melhus kommune klager på vedtaket om å legge begge politistasjonene som skal betjene Sør-Trøndelag til Trondheim by.

Heimdal politistasjon

Melhus kommune mener det blir feil å opprettholde politistasjonen på Heimdal.

Foto: Peter Breivik / NRK

Politidirektoratet har som kjent vedtatt å redusere antallet lensmannskontorer i Norge kraftig, og kontoret i Melhus vil også forsvinne. Tirsdag vedtok formannskapet i Melhus å klage på diretoratets nye struktur for lensmannskontorer.

Skinnprosess

Kommunen mener hele prosessen før vedtaket ble fattet har vært en skinnprosess. I klagen skriver Melhus kommune blant annet:

«Kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal sendte to uttalelser (08.07.16 og 30.09.16) til politidistriktet der vi blant annet påpekte at politistasjon sør bør legges sør for Trondheim, altså ikke til Heimdal. Dette ble fulgt opp av fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag i en nesten enstemmig uttalelse 21.09.16.

Det har altså vært et samstemmig lokalpolitisk krav at det ikke skal legges to politistasjoner i Trondheim by, men at politistasjon sør skal legges sør for Trondheim. Melhus formannskap vedtok 15.11.16 en høringsuttalelse til politimesterens tilrådning der vi påpekte dette.»

Lokalpolitisk krav

Kommunen er lite fornøyd med at politistasjon sør skal plasseres på Heimdal i Trondheim kommune.

«Politimesteren i Trøndelag politidistrikt har ikke kommentert det unisone lokalpolitiske kravet med et ord i tilrådningen. Muntlig har han i formannskapet i Melhus sagt at stasjonen skal legges til Heimdal fordi Heimdal er tettere befolket enn Melhus sentrum. Med andre ord ønsker politimesteren en lokalisering av politistasjon sør som kun baserer seg på en gammeldags sentraliseringstanke.

Det er lite tillitvekkende at politimesteren ikke har en politifaglig begrunnelse for å insistere på at politistasjon sør bør legges til Heimdal», heter det i uttalelsen fra Melhus kommune.

Nå ber de om at prosessen med å finne nye lokaler til politistasjon sør stoppes umiddelbart og at det gjennomføres en ny utlysning etter at klagen er avgjort.