Hopp til innhold

Mener beredskapen er for dårlig ved nye Trondheim spektrum

Det er ikke forsvarlig å bygge ut den nye storhallen på Nidarø, hvis man ikke gjør kraftige forbedringer av evakueringsveier, mener sikkerhetsekspert.

Nidarø

VANSKELIG Å EVAKUERE: Dette området på Nidarø i Trondheim skal etter hvert erstattes av en større idretts- og messehall i 2019. Det er ikke forsvarlig hvis man ikke gjør mye mer når det gjelder evakueringsveier, mener tidligere sjef i Beredskapstroppen i politiet, Anders Snortheimsmoen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Planen er at dagens idretts- og messehall på Nidarø skal erstattes med en dobbelt så stor hall, med plass for 12 000 mennesker.

Anders Snortheimsmoen

KRITISK: Anders Snortheimsmoen.

Foto: NRK

Noe som ikke er forsvarlig med tanke på sikkerheten, mener tidligere sjef i Beredskapstroppen i politiet, Anders Snortheimsmoen.

– Det er ikke forsvarlig hvis man ikke gjør mye mer når det gjelder evakueringsveier, enn det man har i dagens planer, sier Snortheimsmoen, som nå arbeider som spesialrådgiver i Sikkerhetsledelse AS.

Han er invitert til Trondheim av Øya velforening, som er imot ny storhall på Nidarø.

Plantegninger av Trondheim spektrum

Den nye hallen på Nidarø skal etter planen stå ferdig i 2019.

Foto: Illustrasjon: Link arkitektur

Kun én vei kan brukes

Klostergata er i dag den eneste veien inn til Trondheim spektrum, som ender i en snuplass foran hallen.

Dette er ikke godt nok hvis det skulle oppstå en krisesituasjon hvor utrykningskjøretøy og mennesker som flykter i panikk må bruke den samme veien, ifølge Snortheimsmoen.

– I den ideelle verden så måtte man ha bygget en bru over Nidelva for å få gjennomgangstrafikk, ved siden av en ny gangbru. Dessuten må man gjøre noe med eksisterende gangbruer, sier Snortheimsmoen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opprettholder trusselnivået som ble økt tidligere i vår. Det er sannsynlig med et forsøk på terror i Norge de neste 12 måneder, uttalte PST-sjef Benedicte Bjørnland nylig til NRK.

Mener terrorberedskap ikke er deres bord

Kjell Håvard Nilsen

IKKE MITT BORD: Kjell Håvard Nilsen.

Foto: NRK

– Når det gjelder beredskap så er det planlagt at Klostergata skal brukes til logistikk og innsatsakse. Publikum skal sluses mot elvepromenaden, sier prosjektleder for Trondheim spektrum, Kjell Håvard Nilsen.

Men han mener at terrorberedskap ikke er utbyggeren sitt bord.

– Dette er en kompetanse som går langt over meg. Jeg hører hva som blir sagt, og det hadde så klart vært bedre om det hadde vært annerledes, sier Nilsen.

– Kommunen ivaretar ikke befolkningen

Jørg Høyland

KRITISERER KOMMUNEN: Jørg Høyland.

Foto: NRK

– Vi mener bestemt at kommunen ikke oppfyller sin plikt til å ivareta beredskapen til befolkningen. Dette er en tematikk som å ha vært helt unngått i planprosessen som har vært, sier nestleder i Øya velforening, Jørg Høyland.

NRK har bedt om et intervju med ordføreren i Trondheim kommune, Rita Ottervik (Ap). Gjennom sin politiske rådgiver fikk NRK følgende kommentar på tekstmelding:

«Viser til Trondheim spektrum som tiltakshaver. Vi har tillit til de faglige utredninger som er jobbet fram i saken.»