Mener barnevernet mangler kompetanse for barneavhør

Barnevernets samtaler med unger kan ødelegge for politiets etterforskning av eventuelle kriminelle forhold. Det mener forsvarsadvokat Venil Katharina Thiis.

Advokat Venil Katharina Thiis.

Venil Katharina Thiis mener barnevernet generelt ikke har nok kunnskap til å avhøre barn.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Mandag fortalte NRK Trøndelag om en familiefar som i tingretten ble dømt til åtte måneders fengsel for å ha slått tre av sine barn. Men Frostating lagmannsrett frifant mannen, og mener barnevernstjenesten kan ha ledet ungene til å ikke snakke sant.

Venil Katharina Thiis advarer nå mot det ofte tette samarbeidet på de statlige barnehusene.

Mangler kompetanse

– Generelt oppfatter jeg at barnevernet ikke har kompetanse til å snakke med barn på den måten man skal i en sånn situasjon, mener den erfarne advokaten.

Thiis var også forsvarer for en av de sju siktede i Bjugn-saken først på 1990-tallet. Metodene der en dommer snakket med barna ble sterkt kritisert fordi det kunne villede dem.

Bjugn-saken endte som kjent med frifinnelse for den eneste som ble tiltalt i saken. Etterpå var Thiis en av dem som engasjerte seg i å gjøre avhør av barn bedre.

– Vi hadde en periode hvor jeg synes barneavhørene bare ble bedre og bedre. Men vi fikk barnehusene og de slapp barnevernet veldig tett inn på det som egentlig skal være strafferettspleien. Det skal styres av politiet, men det utviklet seg til et samarbeid mellom politi og barnevern, sier Venil Katharina Thiis.

Spesiell kunnskap

Avhørene på barnehusene er ledet av påtalejurister som har spesiell kunnskap i det å snakke med barn.

– Jeg synes det er svært uheldig der barnevernet legger terskelen altfor lavt i forhold til å gripe inn generelt sett. Det påvirker også det arbeidet som gjøres i straffesakene, mener advokaten.

I den omtalte saken fra lagmannsretten gikk det to måneder fra barnevernet tok ungene ut av hjemmet til de ble avhørt av politiet på barnehuset.

– Et unntak

Statsadvokat Unni Sandøy

Unni Sandøy er statsadvokat i Trøndelag.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Så lang tid er et unntak, mener statsadvokat Unni Sandøy, som sier dagens ordning har flere fordeler.

– Avhørene skal foretas på et tidligere tidspunkt, og det gjør at vi framover ikke vil se så mange situasjoner hvor barnevernstjenesten er nødt til å ha lange samtaler med barna før det tilrettelagte avhøret er gjennomført. Man kan kjøre de to løpene parallelt, mener Sandøy.