NRK Meny
Normal

– Antallet er urovekkende høyt

Naturvernforbundet reagerer kraftig på antall ulver som er skutt i Norge hittil i år. – Et urovekkende høyt tall, sier Lars Haltbrekken.

Skutt ulv Agdenes

Denne ulven ble skutt i Agdenes i år. Så langt er 14 dyr felt i Norge i 2013.

Foto: Lars Olav Lund, Statens Naturoppsyn

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener Norge har et ansvar for å ta vare på den freda ulven.

Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Hittil i år er det skutt 14 ulver i Norge, og det er det høyeste antallet siden 1949. Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, synes tallet gir grunn til stor bekymring.

– Det er altfor lett å få fellingstillatelse. Ulven er et fredet dyr som vi må ta vare på. Den har en viktig funksjon i norsk natur, og det er vårt ansvar å sørge for at den får bli med videre, sier han til NRK.

De aller fleste ulvene som er felt i år, er felt på Østlandet. To av ulvene ble felt i Trøndelag - i Snillfjord og i Agdenes. Det spesielle er at alle de skutte ulvene stort sett kommer fra nabolandet.

– Kunne gitt ulven nye gener

– Mange av de som er skutt er streifdyr som kunne ha tilført den norske ulven nye gener, og dette er viktig for å forhindre innavl og for å føre arten videre, sier Haltbrekken.

Vinterens tellinger viser at vi i dag har mellom 17 og 28 ulver her i landet. Dermed er uttaket stort i forhold til bestanden i Norge.

– Det politiske målet er at det hvert år skal fødes tre kull med valper innenfor et avgrenset område sørøst i landet. Det målet har vært nådd de fire siste årene. Sånn sett er bestanden slik man ønsker den rent politisk sett, sier Morten Kjørstad i Rovdata til NRK.

– Ikke en bærekraftig art

Haltbrekken mener det politiske målet er for svakt.

– Det er ikke snakk om en bærekraftig stamme. Ulven har en sentral rolle i økosystemet, den hjelper oss å regulere andre store dyrearter. Vi kan ikke forvente at Afrika skal ta vare på løvene sine om vi ikke gjør det samme her, sier han.

Lederen i Naturvernforbundet vedkjenner likevel at ulven i områder utgjør et problem for reineiere og gårdbrukere.

– Joda, vi har forståelse for dette, og vi klager jo heller ikke på hvert vedtak. Men vi synes det er ille når man må så langt tilbake som på 40-tallet for å se lignende tall som i dag. Dette viser at det har blitt for enkelt å skyte ulv, sier Haltbrekken.

Han frykter nå at signaler fra den nye miljøvernministeren kan føre til ytterligere uttak.

– Det er vel sagt at det skal bli enklere å få tillatelse til felling fra og med nyttår. Er dette tilfellet, så får vi bare jobbe videre med å forhindre dette, sier han.

Ulv

Ulven (Canis lupus) er det største medlemmet av hundefamilien. Den er en sosial art som lever i par eller flokker som hevder territorier.

Foto: Per Løchen / Scanpix

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.