Meir omfattande datasvikt

Ingen veit når det viktige datasystemet til politiet er tilbake i drift. I Trøndelag er 750 medarbeidarar ramma etter at det såkalla BL-systemet, som blir brukt for å registrere og halde kontroll på dokument i straffesaker, er nede. Politimeisteren ser svært alvorleg på problemet og seier det fører til meirarbeid i organisasjonen.

Nils Kristian Moe
Foto: Morten Karlsen / NRK