Atomkraft redder Midt-Norge

Flere reagerer kraftig på olje- og energiministerens håndtering av kraftkrisa i Midt-Norge. De mener tiltakene ikke holder mål.

Barsebäck kjernekraftverk

Olje- og energiministeren møter motbør fordi han vil løse krafrkrisa på kort sikt med svensk atomkraft.

Foto: Stig-Åke Jönsson/Malmöbild / Scanpix

– Det er fint at regjeringa har fokus på de ekstreme kraftprisene i Midt-Norge, men det er klart at de virkemidlene som skisseres ikke løser noen ting på kortere sikt enn tre til fire år, sier fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik (AP).

Han mener det er alt for lenge å vente.

Garanti med bismak

Sandvik reagerer også på at regjeringa nå ser ut til å stole på svensk atomkraft og godt vær når de gir løfter om at Midt-Norge ikke skal oppleve vinterens ekstreme strømpriser en gang til.

Fylkesordfører, Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik mener det er ille at vi godtar svensk atomkraft uten debatt.

Foto: Kirsten McDonagh / NRK

– Det var vel den tørreste og kaldeste vinteren på 110 år, så den gjentar seg neppe, men problemet er at vi baserer oss på svensk atomkraft for å unngå prisrekordene på strøm. Uten den kan det fort bli 11 kroner kilowatt-timen igjen, sier Sandvik.

Han etterlyser debatten om atomkraft som alternativ.

– Atomkraft er avvist i Norge, likevel gjør vi oss nå avhengige av den og av værgudene. Det holder ikke. Vi må ha politiske virkemidler, sier Sandvik.

I følge Sandvik må det innføres ett prisområde i landet, med de vedtak som kreves. Og kraftlinja Fardal (Sogndal) til Ørskog må bygges nå. Her er det mange uavklarte spørsmål som må løses før arbeidet kan startes. Den skal, i likhet med flere nye høyspentlinjer, gå igjennom viktige naturområder.

– Et vedtak om bygging må forseres ellers tar det for lang tid, mener Sandvik.

Enøk nå

Et viktig tiltak er å få fart på energigjenvinning og energiøkonomisering i industrien i Midt-Norge.

Les også: Vil ha fortgang i vindkraftutbygging

– Vi har beregnet at store mengder energi kan spares. Det monner mye og virker raskt, sier Sandvik og vil ha Statnett på banen for å få fortgang på dette.

Han viser til konkrete planer om gjenvinning i smelteverksindustrien i regionen.

Terje Riis-Johansen

Olje- og energiministeren hadde ingen løsninger på kort sikt utenom svensk atomkraft og godt med nedbør, mener kritikerene.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Dette kom også klart fram på møte som Terje Riis-Johansen hadde med kraftbransjen, næringsliv og politikere i Midt-Norge i går. Der var det stor enighet om at kraftkrisa var politikernes ansvar fordi de hadde godkjent store industriprosjekt i Midt-Norge uten å sørge for den nødvendige krafttilførsel.

Konserndirektør i Statnett, Auke Lont var også sjølkrtitisk og pekte på at de har bygd for få linjer i de siste 20 åra. De er interessert i å komme i gang raskt og vil vurdere nye måter å tenke på.

Entydige krav

Også næringslivet og politikere ga klart utrykk for at statsrådens tiltak ikke er nok.

– Regjeringa må handle, ikke bare si det som er sagt før. Linjer må bygges og det må bli ett prisområde raskt. Her var det ingen nye signaler, sier regionsjef i NHO i Trøndelag, Merethe Storødegård.

– Vi må dra inn noen øre på kilowattimene fra alle og tilbakeføre dette slik at det blir lik pris, sier fylkesråd i Nord- Trøndelag, Alf Daniel Moen

– Viktigst er tilstrekkelig kapasitet på linjejettet, så vil det være en stor forbedring å få samme nettleie i hele Norge. Nettleia kan utjamnes ved at de som betaler lite i nettleie må betale mer slik at de som betaler mye skal få prisreduksjon, sier Torbjørn R. Skjerve, konserndirektør i Nord-Trøndelag elektrisitetsverk.