Media reagerer på lukket rett

- Betenkelig at tingretten ikke stoler på media, sier redaktør i Namdals-Avisa mens store deler av rettssaken går for stengte dører.

Lukket rettsmøte
Foto: Kjartan Trana / NRK

Både i går og i dag har deler av rettssaken i Namdal tingrett gått for stengte dører. Det er bistandsadvokatene til de pårørende som har bedt om det, og tingretten, med dommer Lisa Elin Bech i spissen, har tatt ønsket til følge.

Pressen som er til stede reagerer sterkt på måten dette har blitt gjort på.

Redaktør i Namdalsavisa, Svein H. Karlsen, skrev under på en skriftlig henvendelse til dommeren, på vegne av pressen som er tilstede i Namsos.

– Vi viser til direktiv fra håndboka til Den Norske Dommerforening, hvor det står at dommeren bør kommunisere med pressen som er tilstede når det blir snakk om lukkede dører. Her har det ikke vært noen som helst kommunikasjon, og dommeren følger ikke sitt eget direktiv, sier Karlsen.

- Øyne og ører for demokratiet

- Media blir satt på sidelinja, og det er alvorlig. Medias jobb i norsk rett er å representere folket og være øyne og ører for demokratiet. Dersom vi skal være slike representanter, må vi få observere det som skjer, mener Karlsen.

- Betenkelig

Dommerens viktigste argument for å stenge dørene, er at det er et massivt mediaoppbud – og at det derfor er nødvendig med lukket rett for å skåne jenta som overlevde. Dommeren mener at referatforbud ikke er nok.

– Med dette antyder dommer Bech at hun ikke stoler på media. Hun stoler ikke på at vi klarer å unnlate å bringe detaljer i saken, sier Karlsen.

– Det er betenkelig, for det er ikke slik at vi bringer videre alt vi ser og hører. Mediefolk følger strenge etiske husregler i tillegg til Vær Varsom-plakaten. I dekninga av denne saken er det i stor grad tatt hensyn til at barn er innblanda, samt at det er detaljer som pressen sjøl ikke har villet bringe videre, sier NA-redaktøren, som frykter at det som skjer i Overhalla-rettssaken kan bety at en ny rettspraksis er på trappene.

Ny rettspraksis?

- I verste fall kan det bety at bistandsadvokater i en rekke saker kan kreve lukkede dører – og få det. Det har sjelden vært gjort før, se bare på Baneheiasaken, sier han.

Han presiserer at henvendelsen til retten ble gjort fordi pressen sjøl mener det er viktig at de får høre alle dommeravhøre og vitneprov.

– Kun på det viset kan vi se helheten i en så alvorlig sak. I tillegg mener vi det er viktig at offentligheten, samt de som er ramma, fortjener å få vite hva som har skjedd, slik at de kan forstå hvorfor dommen blir som den blir, mener Karlsen.

Dommer Lisa Elin Bech

Dommer Lisa Elin Bech sammen med meddommer Unni Steinsbekk.

Foto: Camilla Bilstad / NRK