MDG-politiker mener lokalpolitikerne ikke kan bestemme vindkraftutbygging

– Det finnes så mange unnskyldninger for å la naturen tape, sier Miljøpartiet de Grønnes listetopp i Trøndelag.

Vindmøller under oppføring, Roan vindpark

VINDKRAFTVERK I VINDEN: Roan vindpark i Trøndelag er ett av flere store vindkraftprosjekter fra de siste årene. Prosjektet har gitt kommunen store inntekter.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

NRK-dokumentaren «En kamp mot vindmøller» viser motstanden mot vindkraftutbygging i Trøndelag. Flertallet av kommunepolitikerne har vært positive i forkant.

– Når vi skal ta nasjonale hensyn til urørt natur eller vår egen urbefolkning, vises det gang på gang at kommunepolitikerne ikke er i stand til å tenke helhetlig eller ta nasjonale hensyn, sier Tommy Reinås.

Listetoppen for Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Trøndelag er oppgitt over enkelte lokalpolitikere:

– De er kun opptatt av å få mer inntekter, til å bygge et nytt svømmebasseng eller kulturhus, fastslår han:

– Det er et umettelig behov for nye inntekter for enhver kommunepolitiker som går til valg.

Tommy Reinås (MDG)

NATUREN TAPER: – Det finnes så mange unnskyldninger for å la naturen tape, sier Tommy Reinås i Miljøpartiet de Grønne i Trøndelag. Han vil frata lokalpolitikerne makt i saker om nedbygging av natur.

Foto: Even Langmo / NRK

Bygger ned natur

Reinås viser til at naturmangfoldet i verden er under sterkt press. Han mener lokalpolitikere bidrar. Han mener flere er mer glad i penger fra oppdrett enn i villfisken, og tillater bygging av veier og bygninger på god dyrket jord.

– Når det gjelder vindkraft, er terskelen så lav. Det finnes så mange unnskyldninger for å la naturen tape, sier Reinås.

Aksjon vindkraft Flatanger

MOTSTAND: Aksjonister har vist sterk motstand mot utbyggingen av vindkraft på Sørmarkfjellet i Flatanger i Trøndelag.

Foto: Eivind Aabakken

Uenig i Roan

Det kan komme 30 nye vindkraftverk i Norge de neste årene, viser en gjennomgang NRK har gjort. I Trøndelag er 207 vindturbiner på vei opp, ifølge Trønder-Avisa.

I Roan i Trøndelag sa politikerne ja til utbygging. Ifølge ordfører Einar Eian av hensyn til både klimaet og kommunekassen.

– Det er mangel på fornybar kraft regionalt, nasjonalt og globalt. Det betyr arbeidsplasser i kommunen, ringvirkninger under utbyggingen og penger i kommunekassen, sier Eian til NRK.

Eiendomsskatt fra kraftverket har gitt kommunen mye bedre råd. Kommunen fikk også 25 millioner kroner som et såkalt avbøtende tiltak fra utbyggeren. Dette har delfinansiert rassikring av en fylkesvei.

Eian liker ikke forslaget om å frata lokalpolitikerne makt.

– Det er vi lokalt som kjenner best hvor skoen trykker. Jeg synes det er litt synd at MDG faktisk ikke har tillit til lokalpolitikerne.

Einar Eian, ordfører Roan

UENIG: Ordfører Einar Eian i Roan har vindkraftverk i kommunen. Han har ikke sansen for MDGs forslag om at lokalpolitikerne skal ha mindre makt i utbyggingssaker.

Foto: Rita Kleven

Vil ha vetorett for kommuner

Ordfører Astrid Århus Birknes i Lindås i Hordaland er heller ikke enig med Reinås. Lindås har sagt nei til vindkraftutbygging.

– Vi har tatt et politisk verdivalg. Vi har ikke sett på arbeidsplasser som et vindkraftanlegg kan få, eller eiendomsskatten vi kunne ha fått som kommune. Vi har sett på den verdifulle naturen vi har igjen i vårt fjellområde etter at vannkraft og andre ting har vært utbygd, forklarer Birknes.

Hun mener kommunene bør ha formell vetorett i saker som vindkraftutbygging. For å kunne si ja eller nei.

Lokalpolitikerne vet hvor kommunen har planlagt næringsvirksomhet, industri, og annet, påpeker hun.

– Det er vi som er best skikket. Vi kjenner kommunen og vet hvordan argumentene er enten for eller mot denne typen industri eller annen type industri.