Mattilsynet: Frykter utenlandske soldater kommer med smittebombe

Nato-øvelsen Trident Juncture skaper bekymring hos Mattilsynet. De er redd for at utenlandske soldater tar med seg farlige sykdommer i maten de har med seg.

United States Marine Corps på vintertrening ved Garnisonen i Porsanger som en forberedelse til Cold Response

Med utenlandske soldater fra 30 ulike land, så er det stor fare for at smitte blir med over landegrensa. Dette bildet er fra Nato-øvelsen Cold Response i 2016.

Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

Fra 25. oktober til 7. november skal til sammen 40.000 soldater fra 30 ulike land samles for å øve på krig i Norge. Øvelsen vil hovedsakelig skje i Midt-Norge.

Mattilsynet mener derfor at høsten vil by på en ekstraordinær utfordring for den norske dyrehelsa.

– Er dere ordentlig bekymra?

Elisabeth Schei-Berg, seniorrådgiver i Mattilsynet

Elisabeth Schei-Berg, seniorrådgiver i Mattilsynet sier de er bekymra for høsten og norsk dyrehold i forbindelse med Nato-øvelsen.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Ja, vi er bekymra, konstaterer seniorrådgiver i Mattilsynet Elisabeth Schei-Berg til NRK.

– I verste fall kan det utradere dyrehold

Afrikansk svinepest og Munn- og klauvsjuke er blant de sykdommene Mattilsynet frykter aller mest i Norge, og som begge spres lett over landegrenser med animalsk mat, personell og gjenstander som har vært i kontakt med smittede dyremiljø.

– Vi regner det som høyst sannsynlig at militært personell som deltar i Trident Juncture bringer med seg animalske matvarer. Derfor må vi være føre var for å unngå at dette i ettertid får konsekvenser for den unike norske dyrehelsa, sier seniorrådgiveren.

Frykten er at rester av denne maten blir kastet ut i norsk natur, og at dyr på beite kan få det i seg.

– Får dyrene i seg mat med smitte så vil det lett spre seg i besetningen. Da kan smitten spres videre via folk, utstyr og i verste fall via lufta. Munn- og klauvsjuke kan spre seg milevis i lufta, sier Schei-Berg.

Og konsekvensene ved et utbrudd kan bli svært store.

– Dyr må avlives, dyrehold må saneres og utstyr destrueres. Dette er arbeid som vil ta lang tid, det vil være store lidelser og ikke minst store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Mattilsynet har hatt en jevn og tett dialog med Forsvaret om sine bekymringer.

Forsvaret mener de har kontroll

Major Rune Kvam sier de har tatt en del forholdsregler.

Major Rune Kvam, Forsvaret

Major Rune Kvam mener de har tatt gode forholdsregler, men forstår Mattilsynets bekymring.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Vi har blant annet veterinærer som sjekker kjøretøyene som fraktes inn i landet. De skal blant annet desinfiseres. Vi har også egen kildesortering for utenlandsk mat, sier han.

Alle nasjoner skal være informert om bestemmelser for innføring av mat.

– Vi føler vi har god kontroll, men vi forstår bekymringa. Det er svært mange mennesker samlet på et sted, og det er en risiko ved det, sier Kvam.

Vet at smitte er innført på denne måten tidligere

Mattilsynet sier at man i Norge aldri har opplevd smitte ved slike øvelser, men at det har skjedd i andre land.

– Vi tar utgangspunkt i at trafikk med utstyr og folk er en kjent risiko. Vi vet at dette har ført til smitte andre steder tidligere, sier Schei-Berg.

For at norske husstander med dyrehold kan ta sine forholdsregler, så anbefaler Mattilsynet dem og ha gode rutiner for søppelhåndteringen.

I en pressemelding skriver de at kommuner som er berørt av øvelsen, må sørge for tilstrekkelig gode renovasjonsordninger knyttet til mottakssteder for materiell og styrker, slik at rester av medbrakt animalsk mat inngår i kommunal renovasjon og ikke havner i naturen.