NRK Meny
Normal

Mattilsynet ber kalkun-rugeri rydde opp

Mattilsynet avdekket at mange av kalkunkyllingene fra Hugaas Rugeri døde for tidlig. Nå får bedriften fra Soknedal pålegg om å forbedre seg.

Kalkuner i hall

Mattilsynet like ikke det de fant da de hadde inspeksjon med en kalkunflokk levert av en bedrift fra Soknedal.

Foto: NRK

Det var i perioden 28. april til 19. mai i år at Mattilsynet hadde inspeksjon med en kalkunflokk under slakting hos Norsk Kylling AS på Støren. Kalkunkyllingene kom fra Hugaas Rugeri i Soknedal.

– Svært mange dyr har dødd eller blitt avlivet i løpet av første leveuke og totalt igjennom hele innsettet, skriver Mattilsynet i vedtaksbrevet som er datert 1. juni i år.

39 prosent av dyrene døde i løpet av første uke i innsettet, ifølge tilsynet. Totalt var 50 prosent av dyrene i flokken døde, eller hadde blitt avlivet, på slaktedato for høner (28. april). Ytterligere to prosent døde fram til hanene ble slaktet 19. mai.

«Unødige lidelser»

Hugaas Rugeri har i en e-post til Mattilsynet forklart at dyrene kom fra ett klekk hvor det ble gjort tekniske feil underveis i ruginga, som igjen førte til at klekket ble svært dårlig.

– Mattilsynet vurderer det som alvorlig for dyrevelferden at en så høy andel av kalkunene, som ble levert til produsent, ikke var levedyktige og enten døde eller måtte avlives, skriver Mattilsynet, og fortsetter:

Basert på opplysningene Mattilsynet har fått, konkluderer vi med at dyrene fra dette klekket har blitt påført unødige lidelser ved å ha blitt levert til produsent for oppfôring.

Må rydde opp

Mattilsynets vedtak er at Hugaas Rugeri må etablere et system som sikrer at kalkunkyllinger de leverer fra seg har god helsetilstand og er normalt levedyktige.

Varselet er gitt med hjemmel i dyrevelferdsloven § 3 og jf. Forskrift om hold av høns og kalkun § 16 og § 18.

Hugaas Rugeri i Soknedal er landets eneste privateide rugeri, og leverer hvert år opptil 15 millioner kyllinger til kylling- og kalkunprodusenter.