NRK Meny
Normal

Mattilsynet anmeldt til økokrim

Norges miljøvernforbund mener Mattilsynet har utvist grov uforstand i tjenesten når det gjelder lakselus.

Regnbueørret med lakselus

Laks angrepet av lakselus.

Foto: MMS-foto: Peter Opitz

I anmeldelsen står det at Mattilsynet skal ha vært kjent med den alarmerende utviklingen i mengden av og spredningen av resistent lakselus uten å ha tatt grep.

De som er anmeldt er direktør for Mattilsynet Joakim Lyngstad, regiondirektør i Hordaland/ Sogn og fjordane, Roald Vaage og regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Trøndelag/ Møre og Romsdal.

Ute av kontroll

I regionene Hordaland /Sogn og fjordane og Trøndelag / Møre og Romsdal er lusesituasjonen fullstendig ute av kontroll. Regiondirektørene er således ansvarlige. Direktør i Mattilsynet har det overordnede ansvar, skriver Norges miljøvernforbund i sin anmeldelse.

Organisasjonen legget til at forskerne ved Direktoratet for naturforvaltning og Norsk institutt for naturforskning frykter at villaksen og sjø-ørreten kan bli utryddet som følge av lakselus fra oppdrettsanleggene.

Avviser uforstand

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen mener anmeldelsen er en avsporing.

- Det som er viktig nå er å fokusere på tiltak for å bli kvitt lakselusa i oppdrettsanleggene og få smittenivået ned på et akseptabelt nivå.

Anmeldelsen bidrar ikke til dette. I tillegg er den ubegrunnet, mener regiondirektøren.

- Det er opp til politiet å vurdere grunnlaget for en slik anmeldelse. Selv synes jeg anmeldelsen bygger på sviktende faktagrunnlag da Miljøvernforbundet i liten grad kjenner til det Mattilsynet faktisk har gjort siden i sommer og utover høsten for å begrense og kontrollere forekomsten av lakselus i området.

Knudtsen mener heller ikke Miljøvernforbundet kjenner til de vedtakene og varslene om vedtak som Mattilsynet har fattet, og som i flere anlegg i Nord- og Sør-Trøndelag har hatt effekt på forekomsten av lus.

- Men er virkemidlene gode nok?

- Ja, etter at ny forskrift og nye retningslinjer for lus kom, så viser våre erfaringer i Midt-Norge at antall lakselus blir redusert. Vi påpeker overfor næringa at dette er regler som skal følges, og at vedtak om tvangsmulkt og nedslakting vil bli gjennomført hvis retningslinjene ikke følges, sier Knudtsen.