Advarer mot svært giftige kamskjell

Mattilsynet advarer mot å spise kamskjell fra områdene rundt Hitra og Frøya. Det er påvist ekstremt høye verdier av gift i kamskjellene.

Video Norge bør plukke mer kamskjell

Folk blir advart mot å spise kamskjell. Prøver viser at de inneholder den farlige giften, PSP.

Foto: Nyhetsspiller

Analyseresultater av kamskjell som er tatt opp den siste tida viser svært høye nivåer av den paralyserende giften, PSP-toksiner.

– Vi vet at folk driver og dykker etter kamskjell når det er sommer, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Merete Hestdal.

Kamskjell fra dette området selges også fra næringsdrivende til restauranter og butikker over hele landet.

De tre siste ukene har det vært stans i innhøstingen av kamskjell.

Høye verdier av gift

Hestdal sier at det aldri før er påvist så høye verdier av denne giften i skjell i Norge.

– Det er målt mellom 1075 til 13.293 mikrogram. Det er ekstremt høyt i forhold til faregrensa som er på 800 mikrogram, sier Hestdal.

Mattilsynet har tidligere advart mot diare-gift i skjell. Men for første gang er den paralyserende giften, PSP, funnet i Hitra- og Frøya-regionen.

Advarer mot å spise kamskjell

– Hvor mye må man spise for at det skal være farlig?

– Det skal ikke så mye til, fordi det er høye verdier som er påvist.

Mattilsynet gikk ut med den første advarselen om at giften var påvist i slutten av mai. Seashell på Frøya har siden da hatt stans i all innhøsting av kamskjell.

Merete Hestdal, som er prosjektkoordinator for det nasjonale tilsynsprogrammet for skjell i Mattilsynet, sier de vet at det dykkes i området, og at de derfor på nytt advarer folk mot å spise kamskjell fra Hitra og Frøya.