Matthias Conrad Peterson

Matthias Conrad Peterson var var kjøpmann og pressemann, og er kjent som den første som feiret 17. mai offentlig. I 1997 ble det reist en bauta i Ilaparken til minne om denne begivenheten.

Matthias Conrad Peterson
Foto: Ukjent / Lisensiert under Public domain via Wikimedia Commons

Hør: