Martna på Røros for 163. gang

Til den andre Rørosmartnan i 1855 kom det 3000 besøkende. Det førte til at militæret ble utkalt som ordensvern. Oppdraget gikk til Holtaalske Skiløpercompagnie.

Åpningsdagen av Rørosmartnan 2012

Åpning av Rørosmartnan 2012. I 2016 ventes det 90.000 besøkende.

Foto: NRK

Etter at det ble funnet kopper i området i 1644 fikk verket monopol på all handel til og fra Bergstaden. Utover 1800-tallet ble monopolet vanskeligere å forsvare, enn si håndheve. Riktignok fikk utvalgte handelsmenn lov til å omsette visse varer, men privilegiene forsvant for godt i 1842.

Kongelig resolusjon

Etter påtrykk fra kommunen ble det i 1853 forfattet en Kongelig resolusjon:

– Fra 1854 af skal der i Røros afholdes et Marked, der begynder næst siste tirsdag i Februar Maaned og varer til den påfølgende Fredag.

Årsaken til at martnan ble lagt til februar var at Røros i praksis var veiløs andre deler av året. På vinterstid var hest og slede et bedre framkomstmiddel for folk og varer enn hest og kløv var om sommeren.

Fra Sverige og Selbu

Og folk kom; fra Jämtland og Härjedalen med eksklusive varer som smør, krydder og tøyer. Fra Trondheim med saltsild, fra Selbu med kvernstein, fra Hedmarken med mel og flesk. Fra nærområdene kom folk med ryper og reinsdyrkjøtt. Og, ikke minst, skinn.

Martna på Røros i 1914

Bildet er tatt i ferdagården til Oline og Peder Kjelsberg i Ellensveta i 1914.

Foto: Iver Olsens Samlinger

Handle kan man gjøre overalt nå. Men det er blandinga av gammelt og nytt, og atmosfæren i Røros sentrum som er forklaringa på suksessen, sier martnassjef Lillian Sandnes.

I 2012 var det 140 boder på martnan hvor man solgte det meste fra brente mandler til traktorer. Beregnet omsetting var da rundt 100 millioner kroner.

Årets anslag er 90.000 besøkende før martnan avsluttes lørdag formiddag.