– Sanner legger opp til et råkjør

Senterpartiets parlamentariske leder på Stortinget Marit Arnstad mener Jan Tore Sanner driver et politisk spill når han lover at Steinkjer skal få hovedsetet for fylkesmannen i Trøndelag.

Marit Arnstad Sp

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener regjeringen driver et råkjør for å få gjennomført sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene.

Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

Samme dag som kommunalminister Jan Tore Sanner taler til den trønderske makteliten på Trøndelagsmøtet på Hell i Stjørdal, så sender han brev til Nord-Trøndelag fylkeskommune hvor han lover at hovedsetet for fylkesmannen i et sammenslått Trøndelag vil bli i Steinkjer.

Men dette gjelder kun dersom sammenslåingen blir vedtatt innen utgangen av april i år.

Marit Arnstad mener Sanner her driver et politisk spill.

– Det viktigste Sanner oppnår nå er å sette en effektiv stopper for en folkeavstemning.

– Dagens regjering legger opp til et råkjør, sier Arnstad til NRK.

Går på tvers av innbyggerne i Nord-Trøndelag

Arnstad viser til at 70 prosent av innbyggerne i Nord-Trøndelag ønsker å få si sin mening om sammenslåing gjennom en folkeavstemning.

– Sanner sier at dette må foregå så raskt at vi i realiteten ikke får mulighet til å avholde en folkeavstemning, noe 70 prosent av innbyggerne i Nord-Trøndelag ønsker. Vi får ikke engang en innbyggerundersøkelse som stiller spørsmålet om folk ønsker en sammenslåing.

Uryddig prosess

– Jeg synes prosessen har vært svært uryddig. Høringa skal ikke kunne forandre på intensjonsavtalen mellom de to fylkene, sier Arnstad.

Hun sier at hun som parlamentarisk leder for Senterpartiet har begrenset mulighet til å påvirke utfallet av saken.

– Det er regjeringa som avgjør fylkesmannsorganiseringa. Sanner har store muligheter til å dirigere dette.

Sanner sier til NRK at han kun støtter opp under det ledende politikere i Nord- og Sør-Trøndelag har bestemt.

Trondheim er fornøyd

Mens misnøyen er stor i nord, er trønderne sør for Gjevingåsen mer fornøyd. Selv ordfører for Trondheim, Rita Ottervik ser lyst på at regjeringen vil satse på Steinkjer. Hun mener regjeringens utspill i dag må kunne berolige de som er bekymret i nord.

– Dette må være med å trygge nordtrønderne om at vi vil Steinkjer vel og at vi vil hele regionen vel. Jeg forutsetter at dette tas positivt imot i Nord-Trøndelag, slik at vi får et sammenslått Trøndelag.

– Har utspillet om hovedsete i Steinkjer blitt klarert med deg og Trondheim?

– Vi har vært positivt til dette hele tida. Vi ser at Steinkjer må få betydelig med administrasjonsarbeidsplasser også i tida framover.

– Vi er også sammen med Steinkjer for at flere Steinkjer skal få statlige arbeidsplasser innenfor det sammenslåtte politidistriktet, sier Rita Ottervik.

Hun er ikke engstelig for at Trondheim skal miste terreng i forhold til Steinkjer.

– Trondheim er trønderhovedstaden uansett hvordan vi snur og vender på det. Mange statlige arbeidsplasser bør ligge i Trondheim. Men noen kan også legges til Steinkjer.