Marit Arnstad tilbake i politikken

Marit Arnstad ga seg på Stortinget for fem år siden og har siden arbeidet som jurist.

Marit Arnstad

Nord-Trøndelag Sp får en erfaren politiker inn i sitt nye styre.

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

Nå er den tidligere olje- og energiministeren og parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad, tilbake i politikken etter at hun i helgen ble valgt inn i styret for Nord-Trøndelag Sp.

Partileder Liv Signe Navarsete innledet til debatt på årsmøtet. Ifølge Stjørdalens Blad-Namdalsavisa er hun godt fornøyd med at Arnstad er tilbake i politikken.

Navarsete benyttet anledningen til å svare på en del av den kritikken som er kommet fra Nord-Trøndelag om landbrukspolitikken. Tidligere fylkesleder Erik Seem har blant annet sagt at landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp), som også er nordtrønder, må trekke seg hvis han ikke kjemper mer for melkeprodusentene.

I helgen krevde årsmøtet i Sør-Trøndelag Sp at regjeringen tar grep som sikrer landbrukets fremtid.

Nå må regjeringen vise ved handling at de ønsker et fortsatt landbruk i store deler av landet. Tiden for å skåle i champagne er forbi, heter det i vedtaket.

– Vi kjemper dag og natt for å få gjennomslag for vår politikk. Vi vinner ikke alltid, men det er viktig at vi kan være i posisjon og ta disse kampene internt, sa Navarsete på årsmøtet til Nord-Trøndelag Sp på Stiklestad.