Hopp til innhold

Frykter bønder vil legge ned driften etter nye krav til melkefjøs

Rundt 4000 melkefjøs må bygges om eller erstattes for å møte kravene til løsdrift. For bonde Marit Anna Morken vil dette koste omtrent 17 millioner kroner.

Bonde Marit Anna Morken står i fjøset med en bekymret mine og stryker en ku på hodet.

BEKYMRET: Marit Anna Morken er bonde i Verdal. Hun er redd for at mange bønder vil legge ned brukene sine når nye krav trer i kraft 2034.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi vil gjerne bygge nye fjøs, men sånn som økonomien er per i dag, så er ikke det overkommelig for mange av oss, sier Marit Anna Morken.

Hun driver gård sammen med mannen og er leder i Verdal bondelag.

Fra 2034 må alle norske fjøs være bygget slik at kyrne kan gå fritt rundt inne i dem. Allerede fra neste år må fjøsene ha en egen binge til kalving.

Formålet med løsdriftskravet er å styrke velferden for dyrene og bondens arbeidsmiljø.

– Jeg tror ikke du finner en bonde som ikke ønsker god velferd for dyrene sine, men vi har ikke råd.

Marit Anna Morken sitter på gulvet i fjøset sitt mens fire små kalver løper i ring rundt henne.

Marit Anna Morken og mannen har drevet gården i Verdal i ti år. De tok over etter mannens foreldre. Morken jobber også som sykepleier ved siden av gårdsdriften.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Mange vil legge ned

I 2021 var omtrent 3000 fjøs allerede bygd på denne måten, men ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi (Nibio) måtte da rundt 4000 melkefjøs bygges om eller erstattes dersom bøndene skal kunne drive etter kravene.

De anslo at det ville koste mellom 18 og 22,8 milliarder kroner til sammen.

– Det viktigste som disse produsentene må ta stilling til er jo om de skal gjøre det. Altså om de skal gå for en investering eller ikke, sier Lars Johan Rustad i Nibio.

Han forklarer at det er en stor investering, og for veldig mange vil det bety å bygge nytt.

– Det å gå på en sånn investering binder deg til produksjon i mange år fremover. Det er jo en livsstil å være melkeprodusent, legger han til.

Les også: Vil fjerne støtte til mindre meierier

Pakker med kulturmelk og lettmelk står på samlebånd ved Tine meierier.
Pakker med kulturmelk og lettmelk står på samlebånd ved Tine meierier.

Morken frykter kravet vil føre til at mange bønder legger ned produksjonen sin.

– Mange sier de vil legge ned innen kort tid. Noen sier de vil holde på til kravene kommer og avslutte da.

Marit Anna Morken raker kumøkk i fjøset på Verdal. Kyrne står i bås med bakenden til.

I fjøset i Verdal står kyrne fast på bås når de er inne. Det samme gjelder i overkant av 4500 andre fjøs i Norge.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

For henne og mannen vil et nytt fjøs koste rundt 17 millioner kroner – hvis de er nøktern.

– Vi har bygd oss opp i ti år for å ta det løftet med både å bygge opp en besetning, øke opp melkekvoten og få inn nok jord.

Dersom hun og mannen velger å investere og bygge et nytt fjøs blir det et samdriftsfjøs for melkeproduksjon, sammen med en nabo.

– Men når vi ikke tjener penger på den melka vi leverer per i dag, så kan vi ikke bruke 17 millioner vi ikke har på å bygge opp et nytt fjøs, sier hun.

– For lite norsk melk

Landbruk- og matminister, Sandra Borch, sier hun har forståelse for utfordringene bøndene står overfor.

Landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp) 2023

– Norske matprodusenter er jo kjempeviktige for norske forbrukere. At vi har norsk matproduksjon i dette landet, må vi ikke ta for gitt, sier Sandra Borch.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg skjønner at det oppleves vanskelig. Og det oppleves nok enda vanskeligere i år når vi har sett den kostnadsveksten som har vært. Så håper vi at ting skal stabilisere seg, men vi skal være med å bidra til å øke potten på investeringsmidler.

Hun håper likevel at flere ønsker å satse videre i næringen. Å få til dette ser hun på som en av det viktigste oppgavene hun har som landbruks- og matminister.

– Det har vært en økonomisk utrygghet i næringen i mange år. Vi har tenkt å snu den kursen. Både når det gjelder investeringsmidler og at vi skal levere en opptrappingsplan som skal bidra til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper.

Til tross for dette frykter Morken at kravet om løsdrift vil bidra til at flere bønder slutter med drift og at dette igjen fører til at det blir for lite norsk melk.

– Det åpner vel opp for mer import. Da har vi mindre kontroll på dyrevelferd, mindre kontroll på antibiotikabruk og sprøytemidler, og det er vanskeligere å spore hvor maten kommer.

Les også: Vil gjere det vanskelegare å starte med eggproduksjon

Trond Elden, eggprodusent og bonde fra Egge i Steinkjer
Trond Elden, eggprodusent og bonde fra Egge i Steinkjer