Marine Harvest prøver lukkede oppdrettsanlegg

Lukkede anlegg er kostbare, men fjerner problemet med lakselus og rømming. Marine Harvest skal nå prøve slike oppdrettsanlegg.

Egget Hauge Aqua

De nye oppdrettsanleggene er laget av Hauge Aqua, har form som et egg, og kalles i bransjen for bare «egget».

Foto: hauge aqua / hauge aqua

Lukkede anlegg har lenge vært foreslått for å bøte på de omfattende problemene med rømming og spredning av lakselus til villfisk. Ifølge Bergens Tidende skal Marine Harvest bruke 600 millioner kroner på å prøve og å utvikle «egget». Til formålet har Norges største oppdrettsselskap søkt 14 utviklingskonsesjoner.

I Trøndelag har Marine Harvest anlegg på 25 steder fra Averøy i sør til Fosnes i nord. Selskapet har virksomhet i åtte kommuner i Trøndelag, og fabrikkanlegget ligger på Ulvan i Hitra mens regionkontoret ligger i Knarrlagsund i samme kommune.

Ikke i Trøndelag

Ingen av utviklingskonsesjonene er foreløpig planlagt lagt til vår region, sier regiondirektør Ørjan Tveiten til NRK Trøndelag.

Den helt lukkede mæra skal være 44 meter høy, 33 meter bred og 90 prosent av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt kunne romme 1.000 tonn laks, omlag det samme som dagens konvensjonelle og åpne mærer.

egget - lukket oppdrettsanlegg

I tillegg til å hindre rømming og spredning av lus, fjerner dette anlegget også partikulært materiale, det vil si avføring fra fisken og mat som ikke blir spist.

Foto: Illustrasjon: Hauge Aqua / KreativSide

Presentert på AquaNor

I tillegg til å hindre rømming og spredning av lus, fjerner dette anlegget også partikulært materiale, det vil si avføring fra fisken og mat som ikke blir spist.

Anlegget er selvsagt dyrere, men vakte oppmerksomhet da en prototyp ble presentert på oppdrettsmessa AquaNor i Trondheim i fjor høst.

Salmar skeptiske

Konkurrenten Salmar på Frøya sier til Dagens Næringsliv at de har mer tro på å flytte de åpne anleggene langt til havs.

Salmar er ifølge Froya.no heller ikke med på forskninga omkring andre lukkede løsninger under forskningsparaplyen CTRL Aqua. Dette forskningssenteret skal utvikle lukkede anlegg både på land og i vann, som eksempelvis Hauge Aquas «egget».