Maren og Hans Nissenmonumentet

Bak Vår Frue kirke finner vi et monument til minne om kjøpmann Hans Nissen og hans hustru Maren. Hans Nissen var en av Trondheims mange velstående kjøpmenn på 1700-tallet, Han var også en velgjører og bidro med penger til ulike sosiale formål.

Maren og Hans Nissen-monumentet
Foto: Per Kristian Johansen / NRK

Hans Nissen og Hustrues Stiftelse eier og driver et hybelhus på Bakklandet. Hans Nissens gate ligger i Ila.