Mann i 20-årene dømt for å ha tent på strippeklubb

En mann i 20-årene fra Trondheim er dømt til tvunget psykisk helsevern etter å blant annet ha tent på Dreams showbar i Trondheim.

Brann på Dreams Showbar

Mannen i 20-årene er dømt til tvunget psykisk helsevern, for blant annet å ha tent på inngangspartiet til en strippeklubb i Trondheim.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

24-åringen fra Trondheim har også framsatt trusler mot, og hindret offentlige tjenestemenn i å utføre jobben sin.

Psykotisk tilstand

I dag ble mannen dømt for i psykotisk tilstand, å ha brutt flere av straffelovens paragrafer. Den mest alvorlige hendelsen fant sted i Midtbyen i Trondheim 6. februar i fjor, der han tente på Dreams showbar som ligger i en antikvarisk bygning. 27 personer ble evakuert fra brannen. Mannen ble arrestert noen dager etter brannen, og har siden dette vært innlagt på psykiatrisk avdeling.

Statsadvokat om dommen.

Statsadvokat Jarle Wikdahl, mener dommen er godt begrunnet og at resultatet er i samsvar med det påtalemyndighetene har påstått. 24-åringen ble dømt til tvunget psykisk helsevern.

– Min klient er selvfølgelig fornøyd med at han er frifunnet for en av postene i tiltalebeslutningen, men samtidig skuffet og uenig i tingrettens vurdering hva angår de øvrige postene, sier 24-åringens forsvarer Kolbjørn Lium.

Menneskeliv og verneverdige bygninger kunne gått tapt

Bygningen han satte fyr på ligger i et kvartal med flere verneverdige bygninger. Her var det fare for at brannen skulle spre seg til øvrige deler av bygningsmassen, som utgjør i alt cirka 4000 kvadratmeter bygg. Samlet forsikringsverdi for disse er på over 117 millioner kroner, ifølge tingretten.

Brann på Dreams Showbar

Bygningen mannen tente på, ligger i et kvartal med verneverdige bygninger.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Det befant seg flere personer i bygningene, og tingretten legger vekt på at en eller flere av disse kunne omkommet dersom ikke brannen hadde blitt oppdaget og slukket i tide.

24-åringen ble frikjent for ildspåsettelse på en kirke.