Mann døde etter å ha blitt slått med stein mot hodet – rettssaken mot sønnen starter mandag

25-åringen fra Steinkjer står tiltalt for å ha påført faren sin så store hodeskader med en stein at han døde.

Drap Sørlia

Drapet skjedde i et rolig villastrøk like sør for Steinkjer sentrum.

Foto: Eivind Aabakken

Påtalemyndigheten vil bruke mye tid for å få frem hendelsesforløpet når saken starter i Inntrøndelag tingrett mandag.

– Det som er sentralt for påtalemyndigheten er å få frem hva som faktisk skjedde på denne tragiske dagen, sier aktor Unni Sandøy.

Drept på gata i et boligfelt

Det var 30. mars i år en mann i 60- årene døde på gata utenfor familiens hus, i Sørlia i Steinkjer.

Sønnen har erkjent de faktiske forholdene rundt dødsfallet, men han er undersøkt av psykiatrisk sakkyndige, som har konkludert med at han var i psykose under handlingen. Aktor legger også dette til grunn i tiltalen og vil be om tvungent psykisk helsevern som straff.

Forsvarer Rolf Christensen

Tiltalte klarte ikke å gjøre rede for hva som hadde skjedd under fengslingsmøtet. Her forsvarer Rolf Christensen.

Foto: Solvår Flatås / NRK

Ønsker å møte i retten

– Tiltalen var jo helt som forventet. Det foreligger erklæringer på psykose under handlingen, og tiltalen er helt i samsvar med det, sier hans forsvarer, Rolf Christensen.

Tiltalte kommer til å forsøke å være til stede i retten mandag.

– Vi får se om han evner å være til stede under hele rettssaken, sier aktor Unni Sandøy.

Aktor Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Sandøy er aktor i den tre dager lange rettssaken som starter i Inntrøndelag tingrett mandag.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Sakkyndige vitner innen patologi og psykiatri

– Det er innkalt seks-sju vitner, i tillegg til sakkyndige i forhold til patologi og tiltaltes psykiske helse, forteller Sandøy.

– Saken er oversiktlig og grei. Det foreligger ei fullstendig forklaring når det gjelder det faktiske, det er ingen divergens mellom tiltalte og påtalemyndigheten på det området, ifølge forsvarer Christensen.

Forsvarer tror at retten kommer til å bruke de tre dagene som er satt av til saken, selv om tiltalte erkjenner de faktiske forhold.

– Det som er tema i saken vil først og fremst være knyttet til om vilkårene for tvungent, psykisk opphold er til stede. Om lovens vilkår der er oppfylt, sier forsvareren.

Forsvarer Rolf Christensen

Tiltalte klarte ikke å gjøre rede for hva som hadde skjedd under fengslingsmøtet. Her forsvarer Rolf Christensen.

Foto: Solvår Flatås / NRK

Ukjent motiv

– Per i dag har vi ikke noe avklart motiv for det som skjedde, sier statsadvokat Sandøy.

Politiet uttalte dagen etter drapet at rus var en sentralt tema i etterforskningen. Straffeloven sier at man som hovedregel ikke kan straffes dersom man er psykotisk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Dersom årsaken er selvforskyldt rus kan man likevel risikere straff.

– Klienten min var ikke ruset, det viser prøvene som ble tatt av ham, sier forsvareren.

Den tiltalte ble vurdert til å være for syk til å sitte i fengsel, og ble først brakt til St. Olavs hospital avdeling Østmarka i Trondheim, men senere overført til Brøset for observasjon. Der vil han være fram til rettssaken starter 25. september.

Drap Steinkjer

Etterforskerne fant en pyntestein fra naboens hage, som ble brakt inn som bevis i saken.

Foto: Eivind Aabakken / NRK