Hopp til innhold

Manipulerte mobbeundersøkelse

Lade skole i Trondheim kom ut som en av de verste skolene i en mobbeundersøkelse. Nå har flere elever stått fram og sagt at de manipulerte undersøkelsen.

Lade skole

Mange ble overrasket da Lade skole havnet på bunnen i en landsomfattende mobbeundersøkelse.

Foto: Morten Andresen / NRK

En rangering Dagbladet har gjort, basert på tall fra elevundersøkelsen, rangerer nærmere 2000 skoler i Norge når det gjelder mobbing.

380183 elever fra 7. og 10. trinn, samt første klasse på videregående, har svart på spørsmål om mobbing. Lade skole i Trondheim havnet på en jumboplass og var blant de ti verste skolene i landet når det gjelder mobbing.

Nå har en etter en av elevene ved skolen stått frem og sagt at de manipulerte undersøkelsen.

Manipulerte svarene

Foreldrene til en av de som deltok i undersøkelsen forteller til NRK at flere elever var enige om å spille lærere og skole et puss i undersøkelsen som var anonym.

Derfor svarte for eksempel ti elever at de ble utsatt for urettferdig behandling eller diskriminering flere ganger i uka på grunn av sin funksjonshemming. Det var ingen funksjonshemmede elever på 10. trinn i forrige skoleår.

Les også: Bjølsen og Marienlyst på mobbe-toppen

Kjenner oss ikke igjen

Sanne Marie L'abbe-Lund og Sofia Gervasoni er medlemmer av elevrådet ved Lade skole og ble svært overrasket da de fikk høre om den dårlige plasseringen.

– Jeg ble veldig overrasket når jeg så hvor vi havnet i undersøkelsen, fordi jeg har det veldig fint her, sier Sanne Marie L'abbe-Lund, som oppfatter skolen som en av de mest mobbefrie skolene i Trondheim.

– Jeg opplever ikke mobbing i hverdagen på Lade skole og jeg ser heller ikke at andre har det ille verken i klassene under oss eller i vår klasse, sier Sofia Gervasoni.

Les også: – Norske skoler svikter mobbeofre

Mobbeundersøkelse ved Lade skole

Sanne Marie L'abbe-Lund (f.v), Sofia Gervasoni, Bente Moholt og Petter Krogstad.

Foto: Vidar Hansen / NRK

– Vi er nok ikke en mobbefri skole

Rektor ved Lade skole, Bente Moholt, er selv overrasket over den elendige plasseringen, men erkjenner at de har hatt noen tilfeller av mobbing ved skolen.

– Mobbing ved skolen er noe jeg er godt kjent med, men disse sakene er på øvrige trinn og er håndtert, slik som jeg ser det, på en profesjonell og fin måte, sier Moholt.

Selv om det har vært tilfeller av mobbing, undrer rektoren seg over de dårlige resultatene.

– Vi stiller oss noen spørsmål når vi får slike resultater. Vi har indikasjoner på at det kan være forskjellige forklaringer og det ønsker vi nå å se litt nærmere på, sier Moholt.

Les også: Ett av tre jødiske barn hetses på skolen

Tror elever har snakket sammen

Ut fra meldinger rektoren har fått i løpet av dagen ser det ut som at elevene har snakket sammen da de gjennomførte undersøkelsen.

– Det kan se ut som at de ville spille lærerne sine et puss ved og ikke svare oppriktig og reelt på de utsagnene undersøkelsen har rundt trivsel og mobbing, sier Moholt.

– Først skal vi gå nøye igjennom de resultatene som kom frem i denne undersøkelsen. Jeg vil også sammen med fagledere snakke med lærere på trinnene om de kjenner seg igjen i det bildet som undersøkelsen presenterer, avslutter Moholt.

Les også: Vil ha mobbepoliti på skolene

Veldig trist

I Trondheim reagerer kommunalråd John Stene fra Arbeiderpartiet på at avgangselever ved Lade skole har sabotert årets elevundersøkelse når det gjelder mobbing.

– Så fremt dette er tilfelle, synes jeg at det er veldig trist. Man har hengt ut en skole i riksmedia og det er kjempetrist at skolen er hengt ut på denne måten, sier Stene.

Elevene må delta på mange undersøkelser

Faglærer ved skolen, Petter Krogstad tror noen skulle more seg, og så gikk det galt. Han tror alle de undersøkelsene som elevene må svare på har en del av skylda for at slike ting skjer.

– Til slutt blir det slik at elevene ikke orker å ta undersøkelsene på alvor, sier Krogstad.

– Vi får de fra blant annet kropsøvingstudenter og forskere på NTNU, og når det blir så mange undersøkelser elevene skal svare på så skjønner jeg at det kan bli slik, sier han.

Krogstad er klar på at han ikke synes det er bra og mener det er dumt at dette gikk ut over Elevundersøkelsen.

– Denne er en av de viktigste undersøkelsene vi har, sier han.

– Det har vært drastisk mobbing ved skolen

I går hadde Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Lade skole møte hvor undersøkelsen var et sentralt tema.

– Vi diskuterte dette på FAU-møtet vi hadde i går, og vi velger å forholde oss til de offisielle tallene som kom frem i undersøkelsen, sier Simen Wågen som er leder i utvalget.

Han vet ikke nok til å si noe om noen har svart uriktig på undersøkelsen, men han er godt kjent med at mobbing har vært et problem ved skolen.

– Ut ifra de meldingene som kom inn til meg i går, kom det klart frem at blant elever som gikk ut 10. trinn våren 2012 har det vært drastisk mobbing. Jeg vet også at vi har hatt store problemer blant elever som i dag går på 4.- og 5. trinn, sier Wågen.

Han har registrert opplysninger om at to eller flere gutter skal ha bestemt seg for å lage noe støy mot ledelsen på skolen, men før noe er bevist vil FAU forholde seg til den undersøkelsen som er gjennomført.

– Om dette er som følger av at noen elever føler seg urettferdig behandlet, det vet jeg ikke nok om, men vi i FAU må forholde oss til de fakta som ligger på bordet og den undersøkelsen som er gjort, sier Wågen.

Les også: En av fire ordførere dropper Kristins mobbe-nei