Mangler oversikt over myggarter i Norge

Enkelte arter av stikkmygg kan overføre alvorlige sykdommer, men oversikten her i landet har ikke blitt oppdatert siden 1948. Nå skal forskere kartlegge myggen på nytt.

Mygg

Det er 26 år siden listen over myggarter i Norge ble oppdatert. Før dette ble en stor kartlegging gjort i 1948.

Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

– Det er ingen tvil om at det finnes mygg i Norge, men vi mangler en oppdatert kunnskap over hvilke arter som finnes og hvor de er utbredt. Det er tidligere registrert 38 arter, mens Sverige har 49. Vi regner med at flere av disse artene også finnes i Norge, sier Sondre Dahle, biolog i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Tigermyggen kommer nordover

Tigermygg (Aedes albopictus), som tidligere ikke fantes i Europa, har etablert seg i Sør-Europa og spredt seg nordover på kontinentet, til blant annet Nederland. Tigermygg er en av myggartene som kan overføre Zika-viruset.

Varmere klima gjør at arter av mygg etablerer seg i nye områder. Økt reiseaktivitet, handel, dyr som forflytter seg og moderne landbruk er andre faktorer som bidrar til at vektorbårne sykdommer sprer seg i verden, sier Dahle.

Mygg som stikker

Myggstikk kan være ubehagelig, og fører til kløe. Men stikkmygg kan også spre sykdommer.

Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

– Zika-viruset kan spres videre i Europa

Han understreker at det ikke er noen umiddelbar fare for at tigermyggen kommer til Norge, men at de ønsker å være «føre var».

– Det er viktig at vi skaffer oss mer kunnskap nå, slik at vi er godt forberedt dersom det kommer arter som kan spre sykdommer.

I august starter arbeidet med å samle inn stikkmygg i Nord-Norge, sammen med finske og svenske kolleger. Den norske oversikten har nesten ikke blitt oppdatert siden 1948.

– Det er så lenge siden oversikten har blitt oppdatert at det er på høy tid å gjøre noe.

Mange alergiske mot mygg uten å vite det

Håper å få hjelp på sikt

I Sverige har forskere fått hjelp av «mannen i gata» med å fange stikkmygg i myggfangere. Dahle håper på lignende hjelp i framtiden.

– Akkurat nå har vi ikke et apparat som kan ta i mot denne hjelpen, men vi håper at vi i løpet av et par år kan få til det samme. Det har vært veldig effektivt i Sverige, der de har fått kartlagt flere nye arter.

Mygg på glass

I Sverige har både forskere og andre samlet inn mygg for å registrere nye arter.

Foto: Sondre Dahle / NINA

De siste dagene har flere av Europas ledende eksperter vært samlet i Trondheim for å dele kunnskap og erfaringer. Dahle og noen av hans kolleger skal jobbe med å samle inn mygg i Trondheim i tiden framover.

– I Trondheim er det kun en art registrert, helt tilbake til 1844. Så det er naturlig at vi starter med å oppdatere den oversikten, avslutter Dahle.