Mangler flere hundre reinsdyr

Opptil 500 rein mangler i Skjækerfjell reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag.

Den offentlige tellinga i reinbeitedistriktet viser at flere hundre dyr er tatt av rovdyr det siste året, skriver Namdalsavisa.

- Vi har noe som heter forvaltninga av store rovdyr og der er vi ikke med. Det eneste vi kan gjøre er å se på at stadig flere dyr blir drept av rovdyr, sier Hans Erik Sandvik, leder i reinbeitedistriktet til avisa.

Lette med helikopter

Den offentlige tellinga viste mindre rein enn ventet. Derfor ble det bestemt å lete etter flere dyr med helikopter. Etter å ha fløyet i fire timer fant de om lag 100 rein.

- Fortsatt mangler det opptil 500 rein, det er dramatisk. Det er snakk om et veldig veldrevet distrikt som har kontroll på hvor mange dyr de har, sier reindriftsagronom Asle Hasselvold til Namdalsavisa.

Han sier at en del av reinen kan ha strøket med av andre årsaker enn rovdyr. Men Hasselvold mener at rovdyr uansett står for en veldig stor del av tapene.

Møter fylkesmannen

Tidligere i høst la en arbeidsgruppe fram en rapport om situasjonen for tamreindrifta i Nord-Trøndelag.

Tirsdag møtte representanter for reindrifta Fylkesmannen i Nord-Trøndelag der denne rapporten var tema.