Mangler ferievikarer på sykehjem

Det er stor mangel på ferievikarer i pleie og omsorgssektoren i Nord-Trøndelag, flere kommuner sliter med å få nok bemanning og den lave arbeidsledigheten får skylden.

Sykepleier med eldre dame i rullestol

Flere kommuner i Nord-Trøndelag sliter med å få tak i nok vikarer i sommer.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Selv etter flere jobbutlysninger er det fortsatt mange sykehjem som har stor mangel på vikarer. Det er særlig helsefagarbeidere og sykepleiere det er vanskelig å få tak i.

- Vi strever, det må jeg si. Det er svært vansklig å finne nok folk, sier rådgiver i Nærøy kommune, Betsy Iversen til NRK.no.

Mangler 40 vikarer bare i Nærøy

Nærøy kommune mangler ifølge Iversen rundt 40 ferievikarer for at gamle og syke skal få den omsorgen de har krav på også i sommer. Det til tross for to utlysninger. Iversen synes det har blitt stadig vanskeligere å få tak i nok søkere.

- De siste seks årene har det vært vanskelig. Tidligere var det slik at vikarene ønsket å jobbe hele sommeren, men nå vil vikarene ha fri en periode mot slutten av sommeren.

Flere kommuner sliter

Iversen tror likevel at de skal få løst bemanningsproblemene, som en siste utvei blir det leid inn folk fra vikarbyråer, men det blir en betydelig dyrere løsning for kommunene.

Nærøy deler skjebne med flere kommuner i fylket.

- Det er en del kommuner som sliter med å få tak i nok vikarer. De lyser ofte ut sommervikariater flere ganger, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Magne Lyngstad i NAV Nord-Trøndelag til NRK.no.

Lav arbeidsledighet

Lyngstad forteller at årsaken til problemene er et spesielt stramt arbeidsmarked i fylket.

- Vi har svært lav arbeidsledighet, noe som er veldig positivt, men det gjør det desto vanskeligere å finne ferievikarer.

NAV har tett kontakt med kommunene, i Steinkjer har NAV undersøkt om de har folk i systemet som kan jobbe i sommer.

- Det gjelder blant annet personer som mottar arbeidsavklaringspenger, men vi ser at de fleste har fått seg jobb. Det viser at det er et stramt arbeidsmarked, sier Lyngstad.

Situasjonen er langt bedre i Sør-Trøndelag enn i Nord-Trøndelag.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.