Mangler 60 spesialister

Det er stor mangel på legespesialister i Midt-Norge.

Sykehuset Levanger
Foto: Gorm Kallestad, NTB.

Sykehusene i Midt-Norge mangler 60 spesialister, viser tall fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legeutdanning.

Mangler psykiatere 

Størst er mangelen på psykiatere, ved sykehusene i Nord-Trøndelag står sju stillinger ledige

- Det blir noe dårligere kvalitet på behandlingen av pasientene, spesielt kunne de diagnostiske utredningene gått raskere og vært mer presise dersom det hadde vært flere spesialister, sier Nils Håvard Dahl, avdelingsoverlege ved Sykehuset Levanger til NRK.

Han peker også på at legemangelen fører til noe slitasje på personalet.

I tillegg til psykiatrien er det en rekke ledige stillinger ved avdelinger for kirurgi, geriatri og røntgen.

Rekrutterer utenlands

Personalsjefen i Helse Nord-Trøndelag sier det er et generelt problem at man sliter med rekruttering av spesialister innenfor en del områder.

- Vi får tre polske leger til våren som en del av et samarbeid, jeg tror vi kommer til å ha behov for å rekruttere fra utlandet også i fremtiden, sier John Ivar Toft, personalsjef i Helse Nord-Trøndelag.

 

Video fra Trøndelag

Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.
Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .