Mangler 60 spesialister

Det er stor mangel på legespesialister i Midt-Norge.

Sykehuset Levanger
Foto: Gorm Kallestad, NTB.

Sykehusene i Midt-Norge mangler 60 spesialister, viser tall fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legeutdanning.

Mangler psykiatere 

Størst er mangelen på psykiatere, ved sykehusene i Nord-Trøndelag står sju stillinger ledige

- Det blir noe dårligere kvalitet på behandlingen av pasientene, spesielt kunne de diagnostiske utredningene gått raskere og vært mer presise dersom det hadde vært flere spesialister, sier Nils Håvard Dahl, avdelingsoverlege ved Sykehuset Levanger til NRK.

Han peker også på at legemangelen fører til noe slitasje på personalet.

I tillegg til psykiatrien er det en rekke ledige stillinger ved avdelinger for kirurgi, geriatri og røntgen.

Rekrutterer utenlands

Personalsjefen i Helse Nord-Trøndelag sier det er et generelt problem at man sliter med rekruttering av spesialister innenfor en del områder.

- Vi får tre polske leger til våren som en del av et samarbeid, jeg tror vi kommer til å ha behov for å rekruttere fra utlandet også i fremtiden, sier John Ivar Toft, personalsjef i Helse Nord-Trøndelag.

 

Video fra Trøndelag

I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.
Fikk heder for sitt arbeid med mangfold og inkludering.
Etter år med hus-okkupasjoner og ungdomsopprør ble Svartlamoen boligstiftelse til, etter våpenhvile med Trondheim kommune. 
Det er faktisk 15 år siden kampen sto om det gamle arbeider-boligstrøket.