Mangeårig navnestrid kan være over

I går ga klagenemnda for stedsnavnsaker seg og aksepterer at kommunen får avgjøre om Råbygda i Orkdal skal endre navn til Gjølme, slik mange har ønsket.

Gjølme eller Råbygda?

Navnestriden i Orkdal kan være over etter flere år.

Foto: Privat

– Dette var svært gledelig, og nå tror jeg vi får Gjølme-navnet på bygda vår, sier en av aksjonistene, Britt Solemsløkk Helgemo.

I flere år har ivrig Gjølme-forkjempere kjempet for å endret navnet fra Råbygda, som det heter i dag.

Håper det blir slik

Men Språkrådet har tidligere sagt nei, og vist til Råbygdas lange tradisjoner. Saken har siden vært behandlet av klagenemnda for stedsnavnssaker som også har sagt nei. Men i går sendte lederen for nemnda, Marit Halvorsen, følgende melding til NRK.

«Orkdal kommune kan rette seg etter sivilombudsmannens lovtolkning ved navnefastsettelse.»

For Sivilombudsmannen slo tidligere i januar fast at nemnda hadde tolket eller anvendt loven feil i denne saken.

– Jeg håper at navnet blir endret. Da tror jeg at vi får mer ro, sier Helgemo.

Lang tradisjon

Navnet Gjølme har tradisjoner helt tilbake til vikingtiden. Solemsløkk Helgemo sier navnet betyr mye for bygdefolket.

– Det handler om identiteten vår. Gjølme har vært det mest brukte stedsnavnet de siste 50 årene. Det er det navnet vi kjenner oss igjen i, sier hun.

Startet for over tre år siden

Folkemøte Gjølme

Fra et folkemøte om navneendring på Gjølme, eller Råbygda. Møtet var godt besøkt.

Navnestriden i Orkdal startet for over tre år siden, da en utflytter kom tilbake til hjemplassen og mente kommunen brukte feil navn på stedet. Råbygda hadde da blitt til Gjølme, også for mange innbyggere. Kommunestyret nektet først å opprette navnesak, men ble presset til å vurdere saken. Noe som endte med både brevskriving og folkemøter.

Den 10. april i 2013 vedtok kommunestyret i Orkdal med én stemmes overvekt at navnet på bygda skulle være Gjølme, og ikke det historiske Råbygda.

Dette klagde Orkdal Historielag på, og i august samme år behandlet kommunestyret på nytt saken. De valgte å avvise klagen fra historielaget, og den gikk dermed videre til klagenemnda for stedsnavnssaker.

Men nå blir det altså opp til Orkdal kommune å avgjøre navnet på bygda.