Mange trenger mye mer smertestillende

Forskere har funnet ut at mange nordmenn trenger mye mer smertestillende enn det de får i dag. Cirka én av hundre nordmenn trenger dobbel dose smertestillende for å få den samme effekten som andre.

Morfin

Mange nordmenn trenger mer smertestillende som morfin enn det man har trodd tidligere.

Foto: VAHID SALEMI / AP

Bakgrunnen for at dette ble et tema for forskerne var da en pasient hadde fått 60 ganger normal dose med et morfinmedikament, og fortsatt ikke merket noe. Da ringte legen til professor Pål Klepstad ved NTNU som også er anestesilege ved St. Olavs Hospital i Trondheim, skriver Gemini.

50.000 nordmenn

Nå viser det seg at nærmer 50.000 nordmenn har et behov for betydelig høyere dose med smertestillende enn det er blitt betraktet som normalt.

Klepststad fikk sammen med kollega Frank Skorpen tillatelse til å sjekke 600 friske blodgivere ved St. Olavs Hospital, som professor Ola Dale hadde samlet inn som del av et lignende forskningsprosjekt.

– Mange av pasientene som trenger dobbel dose kan lett bli misforstått av legene. De kan prøve å jukse med resepter for å få den effekten de trenger, og bli mistenkt for å ønske å ruse seg. Det er viktig å få frem at enkelte pasienter faktisk trenger mer smertestillende for å få den hjelpen de har behov for, sier Klepstad til Gemini.

2000 kreftpasienter

De to forskerne undersøkte over 2000 kreftpasienter, og har beregnet at én av 40.000 vil ha en genfeil som gjør at de er helt ufølsomme overfor opioider som for eksempel morfin.

Nå må legene som skal behandle slike pasienter, legge om behandlingen helt. Løsningen kan være epidural-pumpe eller narkosegass.

– Det er en enkel sak å teste om noen har denne genfeilen som fører til redusert effekt eller ufølsomhet overfor opioider, sier Skorpen til Gemini.

Ikke rutine

Men dette er forholdsvis ny kunnskap, og pasientene blir ikke rutinemessig testet for dette ved norske sykehus.

I Norge kan rundt 30 prosent av befolkningen ha kroniske smerter, og Klepstad og Skorpen vil nå undersøke om det kan være en opphopning av mennesker med denne genfeilen blant dem som plages.

De vil i første omgang bruke data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å undersøke dette, skriver Gemini.