Mange sparer til barna sine

En ny undersøkelse viser at halvparten av norske foreldre sparer barnetrygden til barna blir voksne.

Penger

Mange foreldre sparer barnetrygden sin til barna blir større.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Ragnar Torvik, professor ved NTNU

Ragnar Torvik vil ha debatt om behovsprøvd barnetrygd i Norge.

Foto: NTNU

Foreldrene håper dermed barna skal bruke pengene til noe fornuftig når de blir voksne. Som for eksempel boligkjøp.

– Større skille

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Ragnar Torvik, tror dette kan føre til økt klasseskille mellom folk.

– Kravet om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Unge med foreldre som har spart penger, vil lettere skaffe seg bolig, sier Torvik til NRK.

I den nye undersøkelsen svarer 21 prosent av foreldrene at de sparer til barnas utdanning, mens 16 prosent sparer til førekort. Like mange sparer til boligkjøp når barna blir voksne.

Har bedre råd

For det er flere grunner til at foreldre sparer fra ungene er små. Folk har generelt bedre råd, og dermed mer penger til sparing.

I tillegg vil man hjelpe barna som nå kommer senere ut i arbeidslivet på grunn av lengre studier.

– Det er jo bra at foreldre vil hjelpe barna sine, men på sikt vil dette være med på å drive boligprisene i været. Men det tenker jo selvsagt ikke den enkelte på, sier professoren.

Få sparer i fond

Andelen som sparer barnetrygden alltid eller av og til, har holdt seg stabil siden 2005, mens andelen som sparer hele barnetrygden har steget siden 2007.

Halvparten av dem som alltid eller av og til sparer barnetrygden, sier at de setter av hele beløpet.

Av foreldrene som sparer barnetrygden, setter 85 prosent pengene i banken, mens 18 prosent sparer i fond.

– Behovsprøvd barnetrygd

Ragnar Torvik vil også ha ny debatt om barnetrygden i Norge. I dag får alle like mye, uansett inntekt.

– Jeg mener vi kunne diskutere om vi heller skulle hatt en behovsprøvd barnetrygd der foreldrenes inntekt avgjorde hvor mye man fikk utbetalt. Det kunne kanskje utlignet forskjellene noe, sier han til NRK.

Men det er ikke sikkert de som får mye penger av foreldrene, blir flinkere til å spare selv i voksen alder.

– Nei, det er ikke sikkert. For er du vant med å ha lettere tilgang på penger, har de også en tendens til å forsvinne raskere, sier Torvik.